BDMS คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” และ “ผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร” ประจำปี 2566 จาก Kincentric

BDMS คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” และ “ผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร” ประจำปี 2566 จาก Kincentric

6 ธ.ค. 2023
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน หรือ BDMS คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2566 (Kincentric Best Employer Thailand 2023) พร้อมได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร​ ประจำปี​ 2566 (Kincentric Thailand's Engaging Leaders Special Recognition 2023)
จัดโดย บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร. ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง​ BDMS และ แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 BDMS และผู้อำนวยการ​ โรงพยาบาล​กรุงเทพ
ร่วมพิธีมอบรางวัล ฯ ในงาน Kincentric Best Employers Learning Conference 2023 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
รางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566” เป็นเครื่องยืนยันว่า BDMS ให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลพนักงาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ของ BDMS ในการบริหารจัดการองค์กรที่พัฒนาสู่ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการบริหารธุรกิจ นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้องค์กร อันจะแสดงให้เห็นถึงองค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ และการดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ
นอกจากนั้น รางวัลพิเศษด้านการเป็นผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร ประจำปี 2566 (Kincentric Thailand's Engaging Leaders Special Recognition 2023) ยังสะท้อนว่าองค์กรสามารถทำให้พนักงานเห็นภาพทิศทางที่จะขับเคลื่อนไปในอนาคต สื่อสาร และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานส่งต่อการบริการที่ดีต่อไป
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ BDMS ให้ความสำคัญกับการดูแลและเอาใจใส่พนักงาน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานสามารถส่งต่อการดูแลเอาใจใส่เหล่านี้ไปยังผู้รับบริการอย่างเข้าอกเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างครบวงจร BDMS ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ
BDMS จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำองค์กร อีกทั้งยังได้บรรจุให้ People Strategy  เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่ายังไม่มีเครื่องมือ ไม่มี AI หรือเทคโนโลยีใหม่ใด ๆ ที่จะมาทดแทนพลังบุคลากรของเราได้ และ BDMS จะดูแลพนักงานของเราอย่างดีที่สุด”
ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Culminating Courageous Leaders to Realign People-Centric Commitment” หรือสุดยอดผู้นำที่ต้องปรับตัวจากการเป็นผู้สั่งการไปเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้จักถึงพลังในตัวเอง 
แพทย์หญิงปรมาภรณ์  อธิบายถึงแนวคิดในฐานะผู้บริหารว่าการบริหารงานของ BDMS ผู้บริหารทุกกลุ่มจะให้ความสำคัญกับพนักงานทุกส่วน และทำให้การสื่อสารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนจะต้องเชื่อมั่นในแนวคิด และให้โอกาสพนักงานทุกระดับชั้น เนื่องจากผู้บริหารอาจไม่ทราบถึงปัญหา และข้อเท็จจริงดีเท่ากับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างาน ซึ่งจะเห็นถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน คนรุ่นใหม่นั้นมีศักยภาพในการเรียนรู้มากกว่าอดีต บางท่านมีความสามารถและต้องการโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดทางความคิด ซึ่งหลายไอเดียสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงภายในองค์กร ตราบใดที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการสื่อสารต่อพนักงาน กระบวนการนี้จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และอยากมีส่วนร่วม (Engagement) กับองค์กรของตัวเองมากยิ่งขึ้น
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.