OR คว้ารางวัล Friendly Design Award 2023 ผลักดัน พีทีที สเตชั่น เป็นสถานีบริการน้ำมันเพื่อคนทั้งมวล

OR คว้ารางวัล Friendly Design Award 2023 ผลักดัน พีทีที สเตชั่น เป็นสถานีบริการน้ำมันเพื่อคนทั้งมวล

8 ธ.ค. 2023
นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “Friendly Design Award 2023” ให้แก่ นางนุชยา จันทรุเบกษา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR
ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 (Thailand Friendly Design Expo 2023) ประเภท “องค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี” ในฐานะองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านอารยสถาปัตย์ ที่ช่วยขจัดความเหลื่อมหล้ำในสังคม
พร้อมส่งเสริมสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ให้สามารถเป็นศูนย์กลางในการรองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 101 ไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ
นางนุชยา เปิดเผยว่า OR ในฐานะผู้นำด้านสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งเกิดจากการมุ่งมั่นพัฒนาสถานีบริการให้เป็นมากกว่าสถานีบริการน้ำมัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ผ่านพื้นที่สินค้าและบริการต่าง ๆ อาทิ ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายของฝาก ห้องน้ำสะอาด และอื่น ๆ อีกมากมาย
ด้วยความห่วงใยผู้บริโภคทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายให้เข้าถึงการบริการในสถานีบริการพีทีที สเตชั่น ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย OR จึงได้พัฒนาต่อยอดสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้แนวคิด Care & Safety For All ซึ่งเป็นการสร้างความสะดวกปลอดภัยในการเข้าถึงและใช้งานทุก ๆ พื้นที่ ภายในสถานีบริการ ให้กับผู้บริโภคอย่างครอบคลุมทุกสภาพร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทุพพลภาพ คนชรา สตรีมีครรภ์ เด็ก รวมถึงผู้บริโภคทุกคน โดยการปรับองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในสถานีบริการ อาทิ ที่จอดรถผู้ทุพพลภาพ และสตรี ห้องน้ำพิเศษเพื่อการใช้งานสำหรับทุกคน Family Room ทางลาดสำหรับรถเข็นขึ้นสู่ทางเท้าและเข้าร้านค้า และห้องน้ำพิเศษ กล้อง CCTV ปุ่มกดแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน
รวมถึงงานออกแบบและจัดทําป้ายสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ตำแหน่งของจุดใช้งานต่าง ๆ ให้เห็นอย่างชัดเจน ภายใต้ชื่อโครงการ PTT Station Friendly Design เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุก ๆ พื้นที่ในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น จะเป็นพื้นที่ที่สร้างความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทุกคนอย่างเท่าเทียม
สำหรับโครงการ Friendly Design ถือเป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการของ พีทีที สเตชั่น จากการริเริ่มโครงการในปี 2562 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันทาง OR มีนโยบายพัฒนาอารยสถาปัตย์ใน พีทีที สเตชั่น อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ
และยังไม่หยุดที่จะพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้คนและชุมชน ด้วยการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับทุกคน ตามเป้าหมาย “เติมเต็มทุกความสุข” พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
Tag:OR
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.