กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน Thai ESG กลยุทธ์เด็ดปลายปี ลดหย่อนภาษีเพิ่ม พร้อมลงทุนรักษ์โลก

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน Thai ESG กลยุทธ์เด็ดปลายปี ลดหย่อนภาษีเพิ่ม พร้อมลงทุนรักษ์โลก

13 ธ.ค. 2023
?SCBTM(ThaiESG) ลงทุนแบบผสมหุ้นไทยและตราสารหนี้
?SCBTP(ThaiESG) ลงทุนหุ้นไทยแบบ Passive
?SCBTA(ThaiESG) ลงทุนหุ้นไทยแบบ Active
พิเศษ! ลงทุนวันที่ 8 ธ.ค. 66 - 28 ธ.ค. 66 รับ Fund Back สูงสุด 200บาท* ลงทุน สะดวก ง่าย ผ่านแอป SCB EASY
รายละเอียดเพิ่มเติม https://link.scb/4a7iDtZ
————————-
*เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายและกองทุนรวมที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บลจ.ไทยพาณิชย์กำหนด
- เงื่อนไขการลงทุนและการลดหย่อนภาษีเป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่กรมสรรพากรกำหนด
- กองทุนรวม Thai ESG มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักและหนังสือชี้ชวนกองทุนที่ร่วมรายการเพิ่มเติมได้จาก website ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และสามารถศึกษารายละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติมผ่าน SCB EASY App
- สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.