ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของบริษัทจดทะเบียน

ผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของบริษัทจดทะเบียน

14 ธ.ค. 2023
ในทุก ๆ ปี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนสะท้อนถึงบริษัทจดทะเบียนที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
ที่น่าสนใจคือ ในปี 2566 นี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการเปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืนใหม่
จาก “Thailand Sustainability Investment (THSI)” เป็น “SET ESG Ratings”
และมีบริษัททีได้รับการประกาศ SET ESG Ratings ถึง 193 บริษัท
นอกจากนี้ ยังมาในรูปแบบใหม่เป็น “เรตติ้ง” ได้แก่ ระดับ AAA, AA, A และ BBB
เพื่อช่วยให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และช่วยให้นักวิเคราะห์ใช้ประกอบการวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าหุ้นได้ดียิ่งขึ้น
แล้ว 193 หุ้นยั่งยืนของ SET ESG Ratings ปี 2566 มีบริษัทอะไรบ้าง ?
หาคำตอบได้ใน Infographic นี้..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.