อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ ททท. ปลุกกระแสท่องเที่ยวยั่งยืน จุดประกายอาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ผ่านมินิซีรีส์ 6 ตอน

อายิโนะโมะโต๊ะ จับมือ ททท. ปลุกกระแสท่องเที่ยวยั่งยืน จุดประกายอาหารท้องถิ่น วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ผ่านมินิซีรีส์ 6 ตอน

18 ธ.ค. 2023
ประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความน่าหลงใหลไปทั่วทุกภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ดังนั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
ปัจจุบันเทรนด์การท่องเที่ยวเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง จากที่เคยเที่ยวอย่างหรูหราสุขสบาย นักท่องเที่ยวเริ่มหันมาท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นไปที่ความเรียบง่ายตามวิถีชีวิตชาวบ้าน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน
ซึ่งชุมชนต่าง ๆ ก็เริ่มมีการปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเตรียมพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปพร้อมกัน
ทาง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย อาหารไทย วิถีชาวบ้าน รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ผ่านการสื่อสารด้วย Soft Power อย่าง “ซีรีส์วาย” ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ซึ่ง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
จึงได้ร่วมมือกันเปิดตัวโครงการ “Y JOURNEY (STAY LIKE A LOCAL)” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก พร้อมผลักดันความสวยงามของประเทศไทยในภาคตะวันออกและวิถีไทยไปสู่ความยั่งยืน ปลุกแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมอนุรักษ์ความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาวิถีแห่งชุมชนท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในไทยได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วิถีไทย และแนวคิดด้านความยั่งยืน จะถูกถ่ายทอดผ่านมินิซีรีส์วายจำนวน 6 ตอน ที่ได้นำพาผู้ชมไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของประเทศไทยในภาคตะวันออก รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กับอาหารท้องถิ่นผ่านซีรีส์ เพื่อช่วยจุดประกายให้นักเดินทางทุกคนหันมาตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนความยั่งยืนของมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยไปด้วยกัน ได้แก่
Ep.1 เพื่อแอบรักเพื่อน เรื่องราวของสายมู เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ
Ep.2 คำสารภาพ ถ่ายทอดเรื่องราวขยะอาหาร Zero Food waste ด้วยการแปรรูป ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี
Ep.3 เฮียไม่ปลื้ม ถ่ายทอดเนื้อหาวิถีชีวิต การจ้างงานในชุมชนท้องถิ่น ผ่านเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดตราด
Ep.4 คู่กัดออกทริป การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านเรื่องราวของเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
Ep.5 สมมติว่าเป็นแฟนเรื่องราวของการรีไซเคิลพลาสติกที่มาจากทะเล ผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง
และ Ep.6 ตามหาความทรงจำ การใช้พลังงานทดแทน ผ่านเรื่องราวในจังหวัดชลบุรี
ทางด้านกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพในวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของผู้บริโภคชาวไทย โดยได้อยู่เคียงข้างทุกครอบครัวและผู้ประกอบการร้านอาหารมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี และมีความมุ่งมั่นในการสร้างความอยู่ดีมีสุข (Well-being) ผ่านการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน
โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การช่วยยืดอายุขัยที่มีสุขภาพดีของคนทั่วโลกให้ได้ถึง 1 พันล้านคน มุ่งหวังที่จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกผ่านการใช้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน หรือ Amino Science และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030
ในครั้งนี้ อายิโนะโมะโต๊ะจึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อสอดรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการผลักดันด้านความยั่งยืนและสามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับทุกคนได้สำเร็จ
ซึ่งอายิโนะโมะโต๊ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตลอดห่วงโซ่คุณค่า เริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด การจัดการของเสีย โดยลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับซีรีส์ทั้ง 6 ตอน สามารถรับชมได้ทาง รับชมได้ทางแอพลิเคชั่น AIS PLAY, YouTubeของ AIS และ YouTube ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่อง Amazing Thailand
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.