เบื้องหลังการคว้า 29 รางวัลยอดเยี่ยม จากสถาบันชั้นนำทั่วโลกของ SCB หลังผลักดันลูกค้ารายใหญ่ เติบโตยั่งยืน

เบื้องหลังการคว้า 29 รางวัลยอดเยี่ยม จากสถาบันชั้นนำทั่วโลกของ SCB หลังผลักดันลูกค้ารายใหญ่ เติบโตยั่งยืน

18 ธ.ค. 2023
ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจไทยอยู่ท่ามกลางความท้าทายเป็นอย่างมาก
ทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตลอดจนต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยทั่วโลก
แม้จะดูเหมือนเป็นปีที่ยากสำหรับธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ ในการผลักดันธุรกิจให้เติบโต
แต่เรื่องนี้ไม่ใช่กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ที่ยังสามารถสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ได้อย่างน่าพอใจ
ไม่ว่าจะเป็น การสร้างการเติบโตด้านรายได้, การมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการสนับสนุนสินเชื่อและตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน (Sustainable Finance) อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งหมดนี้ ตอกย้ำความสำเร็จของธนาคารไทยพาณิชย์ กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (SCB Wholesale Banking) ด้วยการคว้า 29 รางวัลอันทรงเกียรติ จาก 7 สถาบันชั้นนำระดับสากล
ซึ่งถ้าถามว่า แล้วเบื้องหลังความสำเร็จในการคว้า 29 รางวัลยอดเยี่ยม ของธนาคารไทยพาณิชย์ เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เรื่องนี้ ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า
“ความสำเร็จในปี 2566 นี้ เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการให้บริการ ในฐานะพันธมิตรที่เข้าใจธุรกิจ (Trusted Partner) ให้กับลูกค้า
โดยการสนับสนุนและช่วยเหลือให้ลูกค้าปรับตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน ในภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และสินเชื่อ ที่ครอบคลุมทุกความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
พร้อมเร่งเดินหน้าเสริมศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านการยกระดับกระบวนการภายใน และการพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันเทรนด์การทำงานบนโลกดิจิทัล
รวมทั้งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความยั่งยืน (ESG) ให้กับทั้งบุคลากรและลูกค้า เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางของ Net Zero ไปด้วยกัน”
ที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังตั้งเป้าเป็นผู้นำทางด้านการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance)
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีความรู้ในเรื่อง ESG
รวมถึงให้ความรู้และเกิดการลงมือทำในกลุ่มลูกค้าผ่านหลักสูตร Mission X และการสัมมนาต่าง ๆ
พร้อมทั้งพัฒนาทางเลือกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ ๆ ให้ตรงกับแนวทางธุรกิจของลูกค้า
และยังทำงานร่วมกับพันธมิตร เพื่อนำมาสู่การมีโซลูชันสีเขียวร่วมกัน
ซึ่งในปี 2566 ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) ในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ไปแล้วกว่า 50,000 ล้านบาท
ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังรักษาความเป็นผู้นำทางด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านกลยุทธ์การปรับพอร์ตสินเชื่อให้มีอัตราผลตอบแทนกับระดับความเสี่ยงในสัดส่วนที่เหมาะสม และเร่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม Mid Corp, Trade Finance and Supply Chain และธุรกิจที่เชื่อมโยงตลาด CLMV และจีน
นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ของโรคระบาด ให้พร้อมกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ
สุดท้ายนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโซลูชันทางการเงินให้แก่ลูกค้าธุรกิจ เช่น Digital LG และ FX Online เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ
รวมถึงพัฒนากระบวนการทำงานให้เป็น Automation เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ด้วยแผนกลยุทธ์เหล่านี้ ทำให้จากผลการสำรวจลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี 2566 เรื่องการใช้สินค้าและบริการธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย (Market Positioning Study) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัทวิจัยตลาด The BRS Co., Ltd.
พบว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
โดยให้ความไว้วางใจเลือกใช้ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารหลักอันดับ 1 ในการดำเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ความสำเร็จจากการดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าว ยังส่งผลให้ธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จในปีนี้ รวม 29 รางวัล จาก 7 สถาบันชั้นนำระดับโลก
ซึ่งรางวัลที่ได้รับ ครอบคลุมบริการหลักของธนาคารทั้งหมด เช่น
- Best FX House ธนาคารผู้ให้บริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศยอดเยี่ยม
- Best Investment Bank ธนาคารวาณิชธนกิจยอดเยี่ยม
- Best Loan Adviser ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สินเชื่อยอดเยี่ยม
- Best Sustainability Loan ดีลสินเชื่อที่เชื่อมโยงความยั่งยืนยอดเยี่ยม
ทั้งหมดนี้ เรียกว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ ในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน ที่ตอบความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ จนได้รับการยอมรับในระดับโลกนั่นเอง..
Tag:SCB
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.