เลขาฯ กบข. เดินหน้าลงทุนหุ้น ESG ขับเคลื่อน กบข. สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

เลขาฯ กบข. เดินหน้าลงทุนหุ้น ESG ขับเคลื่อน กบข. สู่ความยั่งยืนที่แท้จริง

26 ธ.ค. 2023
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาฯ กบข. เดินหน้ากองทุนฯ มุ่งสู่การเป็น Leader in ESG Investing ผู้นำด้านกองทุนที่รับผิดชอบด้าน ESG พร้อมวางเป้ามหายที่จะบูรณาการการลงทุนทั้งหมดให้สอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
กบข. ลงทุนหุ้น ESG เพื่อความยั่งยืน
จากผลการสำรวจในหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการลงทุนแบบยั่งยืนกำลังมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปัจจุบันมีองค์กรหลายองค์กรได้จัดตั้งดัชนีความยั่งยืน (Sustainability Index) เพื่อเป็นการชี้วัดว่าบริษัทมีการดำเนินการธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG 
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาฯ กบข. เปิดเผยถึงแนวทางการลงทุนของ กบข ที่ยึดหลัก EGS ว่า “ กบข. ชัดเจน และแน่วแน่ในการบริหารพอร์ตของข้าราชการกว่า 1.19 ล้านราย และสินทรัพย์กว่า 1.28 ล้านล้านบาท ล่าสุดพอร์ตการลงทุนของ กบข.ได้พิจารณาการลงทุน ESG 100% แต่ยังคงมีความท้าทายในการทำงานด้านนี้ คือ การหา ESG รีเทิร์น” 
ถึงแม้เราจะช่วยลดโลกร้อนด้วยวิธีการต่างๆ แต่ยังคงมีคำถามว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นสามารถช่วยให้โลกของเราหายร้อนจริงหรือ ยังคงเป็นคำถามที่ทางนักวิทยาศาสตร์ และคนในวงการอีเอสจี (ESG) ต้องค้นหาคำตอบต่อไป เพราะไม่มีคำตอบที่ตายตัว การเดินหน้าทำ ESG ก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ในปัจจุบันได้มีองค์กรเอกชนได้จัดทำทำอีเอสจีสกอร์ มาขายเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่มีมาตรฐานหนึ่งเดียวที่ชัดเจน สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ คือการขับเคลื่อนการลงทุนไปในทิศทางเพื่อความยั่งยืน 
เลขาฯ กบข. เชื่อ หุ้น ESG ส่งผลบวกต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
และจากผลสำรวจนักลงทุนหลายๆ ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย เห็นได้ว่า นักลงทุน อย่าง นักลงทุนบุคคล และนักลงทุนสถาบัน ต่างให้ความสำคัญมากขึ้นในการลงทุนแบบยั่งยืน หรือ การลงทุนใน ESG ซึ่งผลการของสำรวจพบว่า พอร์ตการลงทุนขอนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ 80% มีการจัดสรรเงินลงทุนไปกับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และผู้แนะนำทางการเงินมีการแนะนำการลงทุน หรือได้ลงทุนด้วยตัวเอง ในกองทุนแบบ ESG มากขึ้นอีกด้วย
“เนื่องจากการลงทุนแบบยั่งยืน หรือการลงทุนใน หุ้น ESG กำลังมีอิทธิพลในตลาดการลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันมีองค์กรต่างๆ ได้จัดตั้งดัชนีความยั่งยืน เพื่อเป็นดัชนีชี้วัด ว่าบริษัทต่างๆ ว่ามีแนวคิดการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิด ESG โดยบริษัทจำกัดที่ได้รับคะแนนผ่านการประเมินทั้ง 3 มิติ คือ มิติสิ่งแวดล้อม, มิติบุคคลในองค์กร ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญ และมิติความโปร่งใสขององค์กร ถือเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนองค์กร เมื่อองค์กรได้รับการประเมินจากทั้ง 3 มิติแล้ว จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืน ที่สามารถดึงดูดความสนใจในการลงทุนในกลุ่มนักลงทุนได้”
“จากข้างต้นเองเห็นได้ว่านักลงทุนทั้ง นักลงทุนบุคคล และนักลงทุนสถาบันได้ให้ความสำคัญกับหุ้น ESG มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงบวกระยะยาวต่อตลาดหลักทรัพย์อย่างแน่นอน” เลขาฯ กบข. ศรีกัญญา ยาทิพย์ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กบข. เลือกมูลค่าหุ้น ESG ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด
ในการเลือกการลงทุนในหุ้น ESG ของ กบข. ทาง เลขาฯ กบข. ได้ให้คำบตอบว่า “การเลือกลงทุนในหุ้น ESG เราต้องทำความเข้าใจกรอบ ESG ก่อน และนำมากำหนดแนวทางการลงทุนของ กบข. รวมทั้งเพื่อนำไปบริหารการลงทุนไม่ให้หลุดคอนเซ็ปต์ของความยั่งยืน”
ในเรื่อง ESG นั้น กบข. มีความเชื่ออย่างจริงใจว่า การลงทุนไม่สามารถมองข้ามเรื่องสิ่งแวดล้อมไปได้ การขับเคลื่อนเรื่อง ESG และความยั่งยืน เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ใช้แค่การพีอาร์ หรือ ซีเอสอาร์ แต่ต้องทำอย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นจากการทำงานที่มีกรอบอย่างชัดเจน เบื้อต้น กบข. ได้นำหลักการลงทุนแบบรับผิดชอบ ขององค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเอ็น มาเป็นกรอบกระบวนการการลงทุน หรือพิจารณาปัจจัย ESG ร่วมกับปัจจัยอื่นในการตัดสินใจลงทุน
สำหรับแนวทางการทำงานด้าน ESG ลำดับแรก คือ การคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถด้าน ESG และสามารถตอบคำถามต่างๆ ได้ เช่น จะใช้ ESG เพื่อการลงทุนอย่างไร มีหลักเกณฑ์เลือกอย่างไร เนื่องจากแต่ก่อนไม่มีคะแนนเรื่อง ESG แต่ปัจจุบันนี้ต้องสามาถตอบคำถามเหล่านี้ได้ ซึ่งจะเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นจาก คะแนนที่มาจากผลงานด้านการเงิน อีกด้วย 
ต่อมาเป็นการตีมูลค่าการลงทุน สมัยก่อนจะมีสัดส่วนผลประกอบการด้านการเงิน ตอนนี้จะนำเรื่อง ESG มาตีมูลค่าด้วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องทำงานร่วมกับพันธมิตร เช่น บริษัทเอกชนต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศอย่างธนาคารโลก เพื่อกำหนดข้อมูลสำหรับการตีมูลค่าการลงทุน จัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐาน ส่งต่อทีมที่ทำหน้าที่ตัดสินใจด้านการลงทุน หากบริษัท 2 แห่งมีผลการเงินที่ดี แต่อีกบริษัทมี มูลค่า ESG ที่ดีกว่าอีกบริษัทนึง นับว่าบริษัทดังกล่าวจะมีแต้มต่อที่น่าสนใจสำหรับการเลือกเข้าไปลงทุน
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทที่เข้าไปลงทุนมีปัญหา หรือต้องลดหรือตัดการลงทุนนั้นๆไป ผู้จัดการกองทุนต้องสามารถอธิบายให้ได้ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือ สมาชิก ซึ่ง กบข. ไม่สามารถลงทุนเพื่อความพึงพอใจด้านใดด้านหยึ่งได้ แต่ต้องรู้ว่าเงินที่เป็นของสมาชิก และต้องรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิก 
กบข. ร่วมสร้างสมดุล ผลตอบแทนทางการเงิน และ ESG
“เราต้องสร้างสมดุล 2 สิ่งทั้งผลตอบแทนทางการเงิน และ ESG แต่ท้ายที่สุดสมาชิกสำคัญที่สุดเพราะเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง เราจึงไม่สามารถนำเงินไปสร้างความพึงพอใจอะไรก็ได้ แต่เราเอาเงินของเขาไปขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่า กบข. คิดแบบนี้ ซึ่งการลงทุนบางอย่าง อาจมองว่าดีในแง่ ESG แต่ด้านการเงินอาจไม่ดี แต่ถ้ามองระยะยาวแล้วเห็นว่าธุรกิจนั้นๆ จะมีโอกาสที่ดีในอนาคต จะสามารถยอมประณีประนอมได้ในระยะสั้น เช่น รถยนต์ EV ถือว่าเป็นการซื้ออนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมาในอนาคต ซึ่ง ESG ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจเท่านั้น แต่เป็นที่ผลักดันให้ทุกภาคส่วนให้ลุกขึ้นมาร่วมมือยกระดับโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติอีกด้วย”
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาฯ กบข. กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับที่เราเข้าไปลงทุนนั้น ถ้าหากพบว่า ธุรกิจนั้นมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน หรือสิ่งแวดล้อม เราจะไม่ถอนการลงทุนทันที แต่เราจะใช้วิธีการพูดคุยร่วมแก้ปัญหา ให้สามารถเดินทางไปในทิศทางเดียวกันได้ แต่ถ้าเกิดปัญหาแล้วไม่แก้ ทาง กบข. เอง ก็จะมีมาตรการเริ่มจะค่อยๆลดการลงทุนไปตามลำดับ” 
“เพราะเราสร้างสมดุล ทั้งผลตอบแทนทางการเงิน และ ESG แต่ท้ายที่สุดสมาชิกสำคัญที่สุด เพราะเป็นเจ้าของเงินที่แท้จริง ไม่สามารถนำเงินไปสร้างความพึงพอใจอะไรก็ได้ แต่เราเอาเงินไปขับเคลื่อนอนาคตข้างหน้าเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ต่อสมาชิกมากที่สุด”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.