CMG คว้ารางวัล “โรงงานสีขาว” ตอกย้ำภาพลักษณ์สถานประกอบการปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง

CMG คว้ารางวัล “โรงงานสีขาว” ตอกย้ำภาพลักษณ์สถานประกอบการปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง

17 ม.ค. 2024
บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัล “โรงงานสีขาว” จากงาน Samutprakan Labour Management Excellence Award 2023 ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งมีระบบเฝ้าระวังที่ยั่งยืน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน โดยคุณเกียรติพงษ์ ศุภรัชชีพ (ซ้าย) Head of Supply Chain – CMG Omnichannel Operation เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมอาคารสภาศูนย์วัฒนธรรม สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในเรื่องการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อให้องค์กรปลอดสารเสพติดและเป็นโรงงานสีขาวอย่างแท้จริง ทางสถานประกอบการเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านปัญหายาเสพติดด้วยหลากหลายวิธีการเพื่อให้เข้าถึงความสนใจของพนักงานทุกคน
ตั้งแต่การให้ความรู้ผ่านป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด, การผสมผสานการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดผ่านกิจกรรมกีฬา การแข่งขันการตอบปัญหาที่สนุกสนาน, การจัดตั้งคณะทำงานที่คอยสอดส่องดูแล มีระบบของการตรวจสุขภาพให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ จากการจัดการที่เป็นระบบดังกล่าว ส่งผลให้เราผ่านการประเมินโรงงานสีขาวในระดับสูงสุดในปีนี้ โดยเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการควบคุมพร้อมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดกับพนักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นสถานประกอบการที่ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
Tag:CMG
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.