CEO ของ Twitter จะบริจาคเงินกว่า 30,000 ล้านบาท คิดเป็น 28% ของทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อตั้งกองทุนบรรเทาโควิด-19

CEO ของ Twitter จะบริจาคเงินกว่า 30,000 ล้านบาท คิดเป็น 28% ของทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อตั้งกองทุนบรรเทาโควิด-19

8 เม.ย. 2020
แจ็ค ดอร์ซีย์ CEO ของ Twitter และ Square
ได้ทวีตว่า เขาให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 32,850 ล้านบาท
เพื่อจัดตั้งกองทุนบรรเทาโรคโควิด-19 ทั่วโลก
"ฉันจะย้ายเงิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (คิดเป็น 28% ของทรัพย์สินทั้งหมดของเขา)
ในส่วนของหุ้น Square ไป startsmall LLC เพื่อจัดตั้งกองทุนบรรเทาโควิด-19
ซึ่งหลังจากที่โรคคระบาดจบลง กองทุนนี้จะเปลี่ยนไปโฟกัสเรื่องสุขภาพ และการศึกษาของผู้หญิง รวมถึง Universal Basic Income"
ในทวีต แจ็คยังได้แชร์ลิงก์ Google Sheets ที่บอกถึงจำนวนหุ้น ราคาหุ้น และมูลค่าเงินทั้งหมดของ Square ที่จะบริจาคเข้ากองทุนนี้
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.