ไตรมาสล่าสุด Apple มีรายได้จากสินค้าอะไร มากที่สุด

ไตรมาสล่าสุด Apple มีรายได้จากสินค้าอะไร มากที่สุด

8 ก.พ. 2024
อันดับ 1 iPhone คิดเป็น 58%
อันดับ 2 Service คิดเป็น 19%
อันดับ 3 Wearable, Home และ Accessories คิดเป็น 10%
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.