PEA จับมือ EVme ลงนามบันทึกข้อตกลง ศึกษาการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ

PEA จับมือ EVme ลงนามบันทึกข้อตกลง ศึกษาการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้ายานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ

15 ก.พ. 2024
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) กับบริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) ผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้า (EV) บนแพลตฟอร์มออนไลน์แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทำการศึกษาการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ โดยมีนายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด เป็นตัวแทนลงนาม
นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ซึ่งได้ให้บริการแก่ผู้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สถานีอัดประจุไฟฟ้ามีความทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตอบรับความนิยมใน EV ที่เพิ่มมากขึ้น และการที่ EVme หนึ่งในผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่าย จะเข้ามาร่วมทำการศึกษากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะช่วยเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าจากความเชี่ยวชาญของทั้งผู้ให้บริการสถานีอัดประจุ และผู้ให้บริการยานยนต์ ทั้งนี้ ความกังวลและความไม่มั่นใจในการใช้ EV ทั้งในด้านความสะดวกและความคุ้มค่า เรามองว่า การให้บริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าโดย EVme จะเข้ามาตอบโจทย์ด้วยการให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ เห็นความคุ้มค่า และอาจจะต่อยอดไปสู่การซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในอนาคต รวมถึงนำไปสู่บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ในฐานะตัวแทนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผมหวังว่าการลงนามข้อตกลงกันในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง”
นายสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด กล่าวว่า “บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด ได้ริเริ่มให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าผ่านทางแอปพลิเคชัน EVme ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคม EV อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังช่วยเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ในประเทศให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการใช้ EV โดย EVme ได้ศึกษาและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ EV มาอย่างต่อเนื่อง พบว่าการใช้ EV ค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนของจังหวัดอื่นหรือตามภูมิภาคนั้นถือว่ายังมีปริมาณน้อยมาก อาจส่งผลมาจากสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งความร่วมมือกับ กฟภ. ในครั้งนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และช่วยผลักดันการใช้ EV ได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นก้าวสำคัญในการช่วยเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น อีกทั้งยังจะช่วยให้ทั้งสององค์กรบรรลุเป้าหมายในการเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2065”
การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อีวี มี พลัส จำกัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการการใช้งานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ศึกษารูปแบบการใช้งานรถไฟฟ้าในองค์กร รวมถึงการบริหารจัดการพลังงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว (EV ecosystem) และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการหลังการขาย และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA อีกด้วย
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.