ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ทำได้ทุกที่ทุกเวลา กับบริการใหม่ Mobile Application จาก บลจ. พรินซิเพิล

ให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย ทำได้ทุกที่ทุกเวลา กับบริการใหม่ Mobile Application จาก บลจ. พรินซิเพิล

10 เม.ย. 2020
ปัจจุบันโลกดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น
ยิ่งช่วงนี้ สถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกได้กลายเป็น Talk of the town ทำให้ผู้คนขวัญผวากลัวจะติดเชื้อเจ้าไวรัสตัวป่วนนี้กันไปหมด 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งภาคเอกชน ธุรกิจร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และธุรกิจการให้บริการต่างๆ ฯลฯ ต้องหยุดชะงัก ผู้คนเปลี่ยนมาทำกิจกกรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์แทนการออกนอกบ้านรวมทั้งเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินและการลงทุน
วันนี้ บลจ. พรินซิเพิล เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมา 2 แอปพลิเคชัน คือ Principal TH เพื่อการลงทุนผ่านกองทุนรวม และ Principal Provident Fund สำหรับบริการลูกค้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ. พรินซิเพิล
คุณจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. พรินซิเพิล เผยถึงทิศทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน Principal TH และ แอปพลิเคชัน Principal Provident Fund เอาไว้ว่าต้องการสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด และสอดรับกับไลฟ์สไตล์ลูกค้าในชีวิตประจำวัน
ภายใต้วิสัยทัศน์ “Live your best life” 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เน้นการลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะการลงทุนที่หลากหลาย ผสมผสานโดยเน้นที่เป้าหมายให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ตลอดรวมถึงสามารถสร้างส่วนผสมของการลงทุนระหว่างความเชี่ยวชาญของการลงทุนในประเทศ
และความสามารถในการแนะนำให้เห็นถึงมุมมองในระดับโลก ที่จะช่วยให้เข้าถึงการบริการที่ดี และเครื่องมือที่ดีที่สุด
Principal TH เป็นแอปพลิเคชัน ที่จะทำให้คุณสามารถลงทุนกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ได้ทุกที่ ทุกเวลา 
ใช้งานง่าย สามารถเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
นอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์เจ๋งๆ คอยแนะนำกองทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และได้รู้ถึงข้อมูลรายละเอียดของกองทุนแต่ละชนิด 
ตอบโจทย์ทางเลือกการลงทุนแบบใหม่ ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว…
และยังสามารถซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ติดตามพอร์ตการลงทุนและประวัติการทำรายการ 
พร้อมทั้งยังช่วยสร้างแผนการลงทุนได้แบบอัตโนมัติ โดยตั้งความถี่การลงทุนได้ตั้งแต่ ลงทุนทุกเดือน, ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือทุกปี 
ตลอดจนการติดตามมูลค่า NAVและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม
ฟีเจอร์ต่างๆ ของ Principal TH ช่วยให้การลงทุนของคุณไม่ต้องสะดุด ไปต่อได้ และเท่าทันความเคลื่อนไหว
ทำให้เรื่องเกาะติดการลงทุนไม่ใช่เรื่องยาก ใครๆ ก็ทำได้  
เช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Principal Provident Fundโหลดแป๊บเดียวเช็คข้อมูลได้ง่าย พร้อมด้วยบริการต่างๆ สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ. พรินซิเพิล ได้แก่ 
ติดตามมูลค่า NAV และอัตราผลตอบแทนผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
บริการสับเปลี่ยนแผนการลงทุน
ดูข้อบังคับกองทุนและรายละเอียดการลงทุน
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก
วางแผนเกษียณด้วยโปรแกรม Plan WISE Retire WELL
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงช่วงเริ่มต้น คุณจุมพล ยังพูดถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันในอนาคตของทั้ง 2 แอปพลิเคชันเอาไว้ว่าจะมีการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันให้มีฟังก์ชันที่จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้คนในการลงทุนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น      
แอปพลิเคชัน Principal TH จะเพิ่มบริการ Goal-Based Solution เพื่อนำเสนอแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า เช่น บางคนอยากลงทุนเพื่อซื้อบ้าน,ซื้อแหวนแต่งงาน,รวมถึงการท่องเที่ยวแอปพลิเคชันจะช่วยแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม
สำหรับแอปพลิเคชัน Principal Provident Fund ในอนาคตจะมีบริการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย
ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Principal TH หรือ แอปพลิเคชัน Principal Provident Fundคำตอบอยู่ที่คุณเลือกใช้ ตามความเหมาะสมจากเงินลงทุนในระยะยาว รวมถึงการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้… เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.principal.th โทร 026869595
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือให้ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อนการตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
เครื่องมือหรือโปรแกรมคำนวณ Plan WISE Retire WELL เป็นเพียงตัวเลขจำลองการลงทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดเป้าหมายเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนในอนาคต
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.