ราชวงศ์ซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 150 พระองค์

ราชวงศ์ซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 กว่า 150 พระองค์

10 เม.ย. 2020
การระบาดของโรคโควิด-19 ในราชวงศ์ซาอุดีอาระเบีย คาดว่าเกิดจาก
เจ้าชายจำนวนหนึ่งจากสมาชิกราชวงศ์กว่า 15,000 พระองค์ ซึ่งมักเสด็จไปท่องเที่ยวที่ยุโรป
ได้กลับมายังซาอุดีอาระเบีย และไม่แสดงอาการใดๆให้เห็นในตอนแรก
เลยนำเชื้อไวรัสนี้ไปแพร่ให้กับคนอื่นๆ ในราชวงศ์ด้วยกันเอง
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กษัตริย์ซัลมาน และมกุฏราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน
ได้แยกพระองค์กันไปประทับ เพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้ว
โดยกษัติย์ซัลมานได้ประทับอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งใกล้เมืองเจดดาห์
ส่วนมกุฏราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมานก็ได้ไปประทับ ณ พื้นที่ห่างไกลแถวทะเลแดง
และตอนนี้โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศได้เตรียมเตียงผู้ป่วยกว่า 500 เตียงไว้
หลังจากที่มีการแจ้งเตือนภัยขั้นสูงสุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ให้เตรียมพร้อมรักษาเชื้อพระวงศ์และบุคคลสำคัญที่มีโอกาสติดเชื้อ
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.