กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือเปิดโครงการ “ฮักไทยเสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ Thainess Station สินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชน” ผลักดันและยกระดับสินค้าท้องถิ่นไทยสู่ตลาดโลก

กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือเปิดโครงการ “ฮักไทยเสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ Thainess Station สินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชน” ผลักดันและยกระดับสินค้าท้องถิ่นไทยสู่ตลาดโลก

15 มี.ค. 2024
กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ เปิดโครงการ “ฮักไทยเสน่ห์วิถีไทยสไตล์ใหม่ Thainess Station สินค้าไทยร่วมใจเพื่อชุมชน”
นำร่องจำหน่ายผ้าขาวม้าจากชุมชน มุ่งต่อยอดและยกระดับสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ด้วยการรับซื้อสินค้าไทยจากชุมชน นำมาจัดแสดงและจำหน่าย
อาทิ ผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า เครื่องจักสานจากกระจูด และผ้าคราม โดยเบื้องต้นได้มีการรับซื้อผ้าขาวม้าจาก 6 ชุมชนทั่วประเทศ ประกอบด้วย
1.ชุมชน กัลยาผ้าทอ จ. สุพรรณบุรี
2.อิมปานิ  จ.ราชบุรี
3. นครราชสีมา  โอทอป จ.นครราชสีมา
4.บ้านดอนพะทาย  จ.นครพนม
5.บ้านหัวเขาจีน จ. ราชบุรี
6.วิสาหกิจชุมชนบ้านพุเตย จ.เพชรบูรณ์
พร้อมทั้งมีการวางจำหน่ายผ้าขาวม้าจากชุมชนกระจายไปยัง ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ทั่วทุกภูมิภาค เริ่มด้วย 5 สาขา ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  โซน  Eden ชั้น 1,  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่  ลานกิจกรรมชั้น1  , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น 1, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 9  ชั้น1 บริเวณ Customer Services และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม 3 ชั้น 1
เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจะมีการขยายสาขาเพิ่มให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยในเครือกลุ่มเซ็นทรัล  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Central Group
ทั้งนี้กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ ได้มีการสนับสนุนสินค้าชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ภายใต้ โครงการ “เซ็นทรัลทำ” ทำด้วยกันทำด้วยใจ โครงการเพื่อความยั่งยืนดำเนินการโดย กลุ่มเซ็นทรัล ที่มีความตั้งใจพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อยอดเพิ่มมูลค่าของสินค้ามากขึ้น หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทำให้  แบรนด์เติบโตแข่งขันในตลาดสากลได้
โดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมไปถึงการออกแบบดีไซน์ เพื่อให้สินค้าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไทยและชาวต่างชาติที่มาจากหลากหลายภูมิภาค ทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.