“สหพัฒน์” เปิดเวทีผู้บริหารพบปะพนักงาน TOWN HALL “SPC NEXT 2024” เปิด 1 วิสัยทัศน์ 6 พันธกิจ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสู่เป้าหมายไปด้วยกัน

“สหพัฒน์” เปิดเวทีผู้บริหารพบปะพนักงาน TOWN HALL “SPC NEXT 2024” เปิด 1 วิสัยทัศน์ 6 พันธกิจ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสู่เป้าหมายไปด้วยกัน

20 มี.ค. 2024
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย นำทีมคณะผู้บริหาร พบปะพนักงานบุคคลสำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กร โดยจัดประชุม TOWN HALL ภายใต้ชื่องาน “SPC NEXT 2024” เพื่อเปิดเวทีประกาศนโยบายและทิศทางธุรกิจให้กับพนักงาน โดยภายในงานได้มีการเปิดวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร “1 วิสัยทัศน์ 6 พันธกิจ” วิสัยทัศน์หลักคือ“ก้าวแห่งผู้นำเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อสังคม”
เพื่อตอกย้ำความเป็นองค์กรที่ก้าวอย่างไม่หยุดยั้งในการเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ขยายและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายอย่างทั่วถึง โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ยุติธรรม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ  งานดังกล่าวจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนสู่เป้าหมายไปด้วยกัน
สหพัฒน์ ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยศูนย์กระจายสินค้ามากกว่า 76 จุดทั่วประเทศ ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคต่อไป  
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.