โอ้กะจู๋ ยื่นไฟลิ่ง เตรียม IPO เข้าตลาดหุ้นไทย และเปิดเพิ่มอีก 2 แบรนด์ใหม่

โอ้กะจู๋ ยื่นไฟลิ่ง เตรียม IPO เข้าตลาดหุ้นไทย และเปิดเพิ่มอีก 2 แบรนด์ใหม่

2 เม.ย. 2024
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา บมจ. ปลูกผักเพราะรักแม่ เจ้าของร้าน “โอ้กะจู๋” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 159 ล้านหุ้น
หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 26.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
โดยทางบริษัท ตั้งเป้าหมายในการระดมทุนครั้งนี้ว่า “จะนำเงินไปใช้ขยายสาขา เพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”
ปัจจุบัน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ถือหุ้นของโอ้กะจู๋อยู่ในสัดส่วน 20%
โดย บมจ. ปลูกผักเพราะรักแม่ มีธุรกิจหลัก ๆ คือ
1. ร้านอาหารโอ้กะจู๋ ให้บริการร้านอาหารเต็มรูปแบบ รวมถึงบริการแบบ Drive-Thru บริการอาหารว่าง (Snack Box) และการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery
ปัจจุบัน ร้านอาหารโอ้กะจู๋ มีจำนวน 30 สาขา ในเชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยอง และชลบุรี
2. ธุรกิจ Delivery and Kiosk ร้านจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ เน้น Delivery และ Grab & Go 
ปัจจุบัน เปิดดำเนินการร้านโอ้กะจู๋ ในรูปแบบ Delivery and Kiosk จำนวนรวม 4 สาขา ในกรุงเทพมหานคร
3. ธุรกิจจำหน่ายอาหารว่าง และอาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านร้าน Café Amazon เช่น แซนวิชด์ สลัดผัก แร็พ สลัด ใน 300 สาขา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก
4. ธุรกิจจำหน่ายผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์โอ้กะจู๋ เช่น ผัก ผลไม้ สลัดพร้อมทาน ผ่าน Rimping Supermarket และ Gourmet Market จำนวน 9 สาขา ในเชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ โอ้กระจู๋ ยังเตรียมเปิดแบรนด์ใหม่ “Ohkajhu Wrap & Roll” และ “Oh Juice”
- Ohkajhu Wrap & Roll
จำหน่ายสลัด แร็พสลัด แซนวิช เบอร์เกอร์ และเมนูสุขภาพแบบ Grab & Go ซึ่งเป็นการต่อยอดเมนูของร้านโอ้กะจู๋ เพื่อให้ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบ
- Oh Juice ธุรกิจร้านน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ
ได้แก่ น้ำผักออร์แกนิคและผลไม้ที่จำหน่ายในร้านโอ้กะจู๋ มาพัฒนาสูตรเป็นเมนูสุขภาพและเสริมคุณค่าโภชนาการเหมาะกับคนทุกวัย
ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดร้าน Ohkajhu Wrap & Roll และร้าน Oh Juice สาขาแรกไตรมาส 2 ปีนี้
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.