บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล’ โชว์ศักยภาพผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น เตรียมเสนอขายหุ้น IPO หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งคำขอออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล’ โชว์ศักยภาพผู้นำนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น เตรียมเสนอขายหุ้น IPO หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งคำขอออกและเสนอขายหลักทรัพย์

10 เม.ย. 2024
‘บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล’ หรือ TMAN หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 102 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังสำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบคำขอออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ชูจุดเด่นมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกว่า 50 ปี มุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้มาตรฐานการผลิตยาแผนปัจจุบันและผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับสากล GMP PIC/S และมาตรฐานการดำเนินการอื่น ๆ
นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TMAN”) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยากว่า 50 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผ่านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้การผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมทั้งขยายเครือข่ายกลุ่มลูกค้าองค์กรให้มีความหลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมสุขภาพ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1. ผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ 2. รับจ้างผลิตเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก (OEM/ODM) และ 3. จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ของบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์  ได้แก่
1.ยาแผนปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ยาสามัญ (Generic drugs) และยาสามัญใหม่ (New generic drugs) ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และแบรนด์ของบุคคลภายนอก เช่น [MYDA กลุ่มยารักษาโรคผิวหนังจากเชื้อรา รักษากลากเกลื้อน ที่มีอาการอักเสบและ/หรืออาการคันร่วมด้วย IBUMAN กลุ่มยาบรรเทาอาการปวดศีรษะ ลดอักเสบ บรรเทาอาการปวดไมเกรน
2.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ ยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ ด้วยการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับและทดสอบประสิทธิภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ และแบรนด์ของบุคคลภายนอก เช่น โพรโพลิซ (Propoliz) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลและช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากและลำคอ ไอยรา กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการไอ ระคายคอ
3.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น Vita-C ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินซี TMT เวย์ โปรตีน และเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทฯ เช่น Nevtral cream ครีมสำหรับผื่น แพ้ คัน Falete Cream ครีมลดเลือนฝ้า จุดด่างดำ
4.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ 1) อุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ เพื่อรักษา บรรเทาและป้องกันการเจ็บป่วย เช่น  Dr.Temp แผ่นเจลลดไข้ 2) สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพทั่วไปทุกวัย ที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น Polar ที่มีทั้งสเปรย์ปรับอากาศและโฟมล้างมือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของแบรนด์เวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งหมด 221 แบรนด์ และนำเข้าแบรนด์ของบุคคลภายนอก 18 แบรนด์ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทมีผลิตภัณฑ์รวมกว่า 804 ผลิตภัณฑ์ (SKUs) อีกทั้งมีเครือข่ายกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ร้านขายยา โรงพยาบาล คลินิกเวชกรรมและเสริมความงาม และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โดยในปี 2566 จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้ากว่า 10,000 รายนอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีกลุ่มลูกค้าบุคคลผ่านทางช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์ และสำหรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านผู้จัดจำหน่ายและลูกค้าองค์กรอื่นใน 22 ประเทศทั่วโลก เช่น  กัมพูชา จีน พม่า มาเลเซีย ลาว เวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ ไต้หวัน   
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานที่มีศักยภาพในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง ได้แก่ โรงงานผลิต ที.แมน ฟาร์มา และโรงงานผลิต เฮเว่น เฮิร์บ ที่มีจุดเด่นจากการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตระดับสากล อาทิ มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP PIC/S) มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยา (GDP PIC/S) มาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล ISO 17025 และการรับรองมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถรองรับการขยายฐานลูกค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของบริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด และการร่วมมือกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาหลายโครงการ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพ พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกวัย
นายทินพันธุ์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ.ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล หรือ TMAN ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 102 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ แบ่งเป็น 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,430,000 หุ้น และ 2) หุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 30,570,000 หุ้น ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และไฟลิ่งแล้ว
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.