เอส แอนด์ พี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เอส แอนด์ พี จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

10 พ.ค. 2024
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีคุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คุณประเวศวุฒิ ไรวา รองประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) คุณเกษสุดา ไรวา ประธานคณะกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) คุณวิทูร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้ายสุด) คุณกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและการผลิต (ขวาสุด) พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท แต่เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน อัตราหุ้นละ 0.25บาท จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคราวนี้ อัตราหุ้นละ 0.75  บาท รวมเป็นเงิน 386,032,787.25 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26 เมื่อเร็วๆ นี้
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.