X ปรับเงื่อนไขการใช้งานใหม่ อนุญาตให้ลง คอนเทนต์ 18+ ได้อย่างเป็นทางการ

X ปรับเงื่อนไขการใช้งานใหม่ อนุญาตให้ลง คอนเทนต์ 18+ ได้อย่างเป็นทางการ

4 มิ.ย. 2024
อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีว่า คลิปโป๊ หรือคอนเทนต์ 18+ ถือเป็นของต้องห้ามสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทั้ง Facebook, Instagram หรือ TikTok
ซึ่ง X ก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่ง ที่มีชื่อเสียงด้านคอนเทนต์ 18+ มาก
แต่ว่าก่อนหน้านี้จะยังไม่มีกฎ หรือการควบคุม อย่างเป็นทางการก็ตาม จนกลายเป็นช่องว่างให้คอนเทนต์ประเภทนี้ กระจายตัวอยู่ทั่ว X 
ล่าสุด X (Twitter เดิม) ได้ปรับเงื่อนไขการใช้งานใหม่ โดยอนุญาตให้ลงคอนเทนต์ 18+ บน X ได้อย่างเป็นทางการแล้ว ภายใต้เงื่อนไขการควบคุมบางอย่าง
ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม เราจะสรุปให้อ่านกัน ในโพสต์นี้..
เรื่องแรกเลยคือ หากเราลองเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Adult Content Policy ของ X จะพบว่า มีการระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่า 
อนุญาตให้แชร์และเผยคอนเทนต์โป๊เปลือยของผู้ใหญ่ (Adult Nudity) หรือกิจกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) ที่ผลิตขึ้นโดยได้รับการยินยอม
ไม่ว่าคอนเทนต์นั้น จะเป็นรูปภาพหรือตัวอักษร การ์ตูน อานิเมะ เฮนไต หรือภาพที่สร้างขึ้นโดย AI ก็นับรวมเป็นคอนเทนต์ 18+ ด้วย
อย่างไรก็ตาม การที่ X อนุญาตให้ผู้ใช้งาน แชร์ หรือเผยแพร่คอนเทนต์ 18+ ได้อย่างเป็นทางการ ก็ไม่ได้หมายความว่า X ไม่มีมาตรการควบคุมใด ๆ เลย
เพราะ X ระบุว่า คอนเทนต์ 18+ เหล่านี้ จะต้องได้รับการทำเครื่องหมายว่าเป็นคอนเทนต์ 18+ ไว้ ซึ่งถ้าเราต้องการจะดูคอนเทนต์ 18+ นั้น ก็จะต้องปุ่ม Show ก่อน
และต้องไม่แสดงคอนเทนต์ 18+ อย่างโจ่งแจ้งในรูปแบบ เช่น รูปโปรไฟล์ หรือรูปแบนเนอร์ด้านบนของโปร์ไฟล์ผู้ใช้งานแต่ละคน
นอกจากนี้ X ยังได้กำหนดเงื่อนไขการใช้งานไว้ด้วยว่า คอนเทนต์ 18+ ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถแชร์ หรือเผยแพร่บน X ได้ เช่น
- คอนเทนต์ล่วงละเมิด
- คอนเทนต์ที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์
- คอนเทนต์ที่ไม่ได้รับการยินยอม
- คอนเทนต์ที่เป็นพฤติกรรมอนาจาร
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า X เพิ่งจะอนุญาตให้มีการแชร์ หรือเผยแพร่คอนเทนต์ 18+ อย่างเป็นทางการ 
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก่อนหน้านี้ ถ้าใครเป็นผู้ใช้ X กันเป็นประจำ ก็คงจะรู้ดีว่าคอนเทนต์ 18+ บน X ไม่ใช่เรื่องแปลก 
แต่คอนเทนต์ประเภทนี้ กระจายตัวอยู่ทั่ว X มาตั้งนานแล้ว แต่แค่ไม่ได้มีกฎ หรือการควบคุมอย่างจริงจัง
และจะหาเจอหรือไม่ ก็คงขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ใช้ X แต่ละคนด้วย..
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.