SCBX เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี เรทติ้ง AA+(tha) สูงสุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป*

SCBX เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี เรทติ้ง AA+(tha) สูงสุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป*

5 มิ.ย. 2024
หลังจากประสบความสำเร็จกับการขายหุ้นกู้ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว
ล่าสุด บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
โดยครั้งนี้เสนอขายหุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่น่าสนใจคือ หุ้นกู้ครั้งนี้ของ SCBX มีเรทติ้งความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA+(tha)”
จากการจัดอันดับของบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCBX และหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงต่ำในการลงทุน และให้ผลตอบแทนมั่นคง
โดยจะเปิดให้จองผ่านทางแอป SCB EASY ในวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567
คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBX พูดถึงการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไว้อย่างน่าสนใจ
“บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงการลงทุนให้กับคนไทย ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 เพื่อเปิดโอกาสอีกครั้งให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้เข้าถึงหุ้นกู้ที่มีความมั่นคง, ผลตอบแทนดี, ความเสี่ยงต่ำ เพราะหุ้นกู้ SCBX ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ ‘AA+(tha)’ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือสูงที่สุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567) สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน และกรอบบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์”
โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ กระบวนการจองซื้อและฝากจะเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมด ครบจบในแอป SCB EASY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวก ส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงไปยังผู้ลงทุนทั่วไป
อีกทั้ง SCBX กำลังจัดตั้ง SCBX Debenture Club คอมมิวนิตี้ของผู้ถือหุ้นกู้ SCBX เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการลงทุน แนวโน้มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต และกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
สำหรับวัตถุประสงค์หลักการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจของกลุ่ม SCBX เพื่อพาองค์กรเดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวต่อไป
“เราเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ SCBX จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนคงที่ตลอดระยะเวลาการลงทุนอีกด้วย”
โดยผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ทางช่องทางดิจิทัลผ่านแอป SCB EASY ซึ่งกำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=614800&SD=1406256720062567
• หรือติดต่อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-777-6784

สำหรับลูกค้าที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ SCBX สามารถเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจองซื้อหุ้นกู้ โดยลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D ผ่านแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
*อันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567)
#SCBX #หุ้นกู้SCBX #MarketThink
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.