กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ของแต่ละประเทศ

กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ของแต่ละประเทศ

16 ก.ค. 2019
แต่ละประเทศมีมูลค่าของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติเป็นอย่างไร
หมายเหตุ - เหตุผลที่ประเทศไทยไม่จัดตั้งกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ
แบงก์ชาติ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งกองทุนฯ แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาล
โดยต้องตระหนักว่า กองทุนฯ จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ดังนั้นย่อมมีโอกาสที่จะขาดทุน 
หากการบริหารกองทุนฯ เกิดการขาดทุน ก็เป็นภาระของรัฐบาล ซึ่งอาจนำไปสู่การที่รัฐต้องขึ้นภาษีกับประชาชน 
การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงๆ จึงไม่ใช่หน้าที่พึงควรของรัฐบาล แต่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
—————
ติดตามอีกช่องทางได้ที่ Blockdit.com/marketthink
โหลดแอป Blockdit ได้ที่ Blockdit.com/download
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.