"เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เตรียมความพร้อมทุกด้าน พร้อมเปิดให้บริการทันที หากมีคำสั่งจากภาครัฐ

"เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เตรียมความพร้อมทุกด้าน พร้อมเปิดให้บริการทันที หากมีคำสั่งจากภาครัฐ

11 พ.ค. 2020
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เดินหน้าเตรียมความพร้อมทุกด้าน ก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้ง หากมีคำสั่งจากภาครัฐ พร้อมยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก ด้วยแผนปฏิบัติการ “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร’ สอดรับแผนแม่บทของกลุ่มเซ็นทรัล ‘ทุกคน ทุกศูนย์ ทุกจุด ไม่ว่าร้านไหน บริการใด ไร้กังวล’ และยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันขั้นสูงสุดตามแนวทางของภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
บรม พิจารณ์จิตร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เผยว่า “เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุกร่วมกัน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เราได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ ด้วยแผนปฏิบัติการเชิงรุก “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร’ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจ พนักงานของร้านค้า พนักงานขององค์กร และพร้อมสนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวต่อไปได้”
ในส่วนของการเตรียมดำเนินการตามแผนปฎิบัติการเชิงรุก “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร” ที่สอดรับแผนแม่บทของกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งครอบคลุมในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยใน 5 แกนหลัก ได้แก่ (1) คัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra Screening), (2) ลดความแออัด (Social Distancing), (3) ติดตามให้มั่นใจ (Safety Tracking), (4) สะอาดทุกจุดในเชิงรุก  (Extra Cleaning) และ (5) ลดการสัมผัส (Touchless Experience) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาด ทำให้ทุกคนในศูนย์การค้าฯ มีความปลอดภัยขั้นสูงสุด และเพื่อตอบรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทันต่อพฤติกรรมของผู้คน ที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ตามที่ภาครัฐกำหนดแนวปฏิบัติไว้โดยเคร่งครัด ทั้งด้านสถานที่ ด้านบริการ ด้านพนักงานและผู้รับบริการ รวมถึง
ด้านความสะอาด
สำหรับมาตรการไฮไลต์ใน 5 แกนหลักของแผนปฏิบัติการ “เซ็นทรัล เอ็มบาสซี สะอาด มั่นใจ ในทุกตารางเมตร” ประกอบด้วย 
1.       คัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra Screening) สแกน QR Code วัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าศูนย์ฯ และ
ทุกร้านค้า, สวมหน้ากากตลอดเวลา, พนักงานที่บริการใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face shield และสวม
ถุงมือ และมีมาตรการเข้มงวดพิเศษสำหรับ Delivery man อาทิ ที่นั่งรอ บริการฆ่าเชื้อที่ถุงมือ เป็นต้น
2.       ลดความแออัด (Social Distancing) เช่น จำกัดจำนวนคนเข้าศูนย์การค้า ไม่เกิน 1 คน ต่อ 5 ตร.ม. สำหรับร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ลิฟท์-บันไดเลื่อน-ห้องน้ำ ต้องรักษาระยะห่าง 1-2 ม. ทุกจุด,
แยกช่องทางเข้าและออก คนละประตู, จัดคิวขณะรอ และมีพื้นที่นั่งคอย สำหรับร้านค้า และ Delivery man, ทำสัญลักษณ์หรือตีตารางกำหนดระยะห่าง 1-2 เมตร ทุกจุด ส่วนในร้านอาหาร กำหนดให้จัดโต๊ะให้นั่งเยื้องกัน และห่างกันไม่ต่ำกว่า 1 เมตร และทำสัญลักษณ์การนั่งให้ชัดเจน, ทำฉากกั้นแบ่งส่วนครบครันด้วย 5 Shields: Face Shield / Food Shield / Table Shield / Counter Shield / Cashier Shield พร้อมสร้างการตระหนักรู้วิธีปฏิบัติให้ทุกคนทราบอย่างต่อเนื่อง
3.       ติดตามให้มั่นใจ (Safety Tracking) มีการ Tracking ข้อมูลสุขภาพ และการเดินทางของพนักงาน
ในศูนย์และร้านค้าย้อนหลัง 14 วัน และมีแบบฟอร์มให้กรอกก่อนเปิดศูนย์ฯ ทุกวันก่อนเริ่มงาน และสำหรับอาหาร Take away ทุกกล่อง ต้องระบุข้อมูลชื่อร้าน สาขา และเวลา พร้อมชื่อและอุณหภูมิของ
ผู้ประกอบอาหารติดบนกล่องอาหาร
4.       สะอาดทุกจุดในเชิงรุก  (Extra Cleaning) เช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที ทั้งศูนย์การค้าและทุกร้านค้า และฆ่าเชื้อหลังปิดศูนย์ฯ ทุกวัน พร้อมทำ Big Cleaning ทุกสัปดาห์, บริการฆ่าเชื้อที่
ถุงสินค้าก่อนกลับบ้าน, ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามโต๊ะ เก้าอี้ Table Shield ทุกครั้ง หลังใช้บริการ และตามพื้นในร้านทุกครึ่งชั่วโมง รวมถึงในโซน OPEN HOUSE, เช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อชาร์จการ์ดทุกใบ และมีบริการน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่จุดแลกบัตรในศูนย์อาหาร Eathai / บัตรจอดรถทุกใบหลังการใช้และก่อนยื่นให้ลูกค้าทุกครั้ง อีกทั้งมีการติดตั้ง Handrail UV Sterilizer เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV บนราวจับบันไดเลื่อนขึ้นลงทุกตัว และมีมาตรการพิเศษสำหรับห้องบริการต่างๆ เช่น ห้อง Central Embassy Lounge, Valet Lounge, ห้องแม่และเด็ก, ห้องละหมาด อีกทั้งทำความสะอาดห้องน้ำทุกๆ 30 นาที เตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดไว้ในห้องน้ำ เพื่อให้ลูกค้าใช้เช็ดทำความสะอาดสุขภัณฑ์ก่อนใช้ ภายในร้านค้ามีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องลอง ห้องบริการ และทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนและหลังใช้บริการ นอกจากนั้น ยังมีมาตรการในการจัดการป้องกัน และทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่รัดกุม หากพบผู้เสี่ยง หรือผู้ติดเชื้อ รวมถึงแยกขยะหน้ากาก จากขยะทั่วไป
5.       ลดการสัมผัส (Touchless Experience) ส่งเสริมการใช้ Cashless และ E-payment, บริการถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้า,จัดพนักงานเปิดปิดประตูศูนย์การค้าและร้านค้า และกดลิฟต์ ให้ลูกค้า
เพื่อลดการสัมผัส (Buttonless)
                “เราเชื่อมั่นว่าการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างเต็มกำลังนี้ จะสร้างความมั่นใจในความสะอาด และปลอดภัย ให้กับลูกค้าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี รวมถึงผู้มาปฏิบัติงานทุกท่าน เพื่อจะช่วยทำให้สังคมโดยรวมมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และสามารถฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันได้ในที่สุด” บรม กล่าวทิ้งท้าย
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.