Tesla กลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้ง แม้จะฝ่าฝืนกฏหมายของเมือง Alameda

Tesla กลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้ง แม้จะฝ่าฝืนกฏหมายของเมือง Alameda

12 พ.ค. 2020
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอีลอน มัสก์ CEO ของ Tesla ยืนยันที่จะกลับมาเปิดโรงงานอีกครั้ง
หลังจากที่ต้องปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม
แม้ทางเมือง Alameda จะยังไม่อนุญาตให้โรงงานเปิดทำการก็ตามที
ซึ่งก่อนหน้านี้ อีลอน มัสก์ ก็ได้ยื่นฟ้องเมือง Alameda รัฐแคลิฟอร์เนียไปแล้ว เนื่องจากไม่ยอมให้โรงงานได้เปิดทำการ
และขู่อีกว่าถ้าทางการเมือง Alameda ยังไม่อนุญาตให้เปิดโรงงาน
Tesla จะย้ายโรงงานไปที่รัฐเท็กซัสหรือเนวาดา
ซึ่งหากมีการย้ายโรงงานจริง
จะทำให้ Tesla สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้มากกว่า 96,300 ล้านบาท
เพราะรัฐเท็กซัส และเนวาดา มีอัตราภาษีที่ต่ำกว่ารัฐแคลิฟอร์เนียมาก
นอกจากนี้นาย Steven Mnuchin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา
ก็ออกมาเห็นด้วยกับความคิดของ Elon Musk ให้กลับมาเปิดโรงงานทันที
เพราะมองว่า Tesla เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำให้เกิดการจ้างงานสูงที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ดังนั้นรัฐแคลิฟอร์เนียควรสนับสนุนการทำงานของ Tesla ควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุข
เพื่อที่จะให้โรงงานกลับมาเปิดได้โดยเร็ว
อีลอน มัสก์ยังทวีตข้อความอีกว่า หากมีการจับกุมจากการฝ่าฝืนคำสั่งของทางเมือง
เขาจะขอเป็นคนเดียวที่ถูกจับกุมในเรื่องนี้..
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.