ยอดขาย E-Commerce ในสหรัฐฯ เดือนเมษายน เติบโต 49%

ยอดขาย E-Commerce ในสหรัฐฯ เดือนเมษายน เติบโต 49%

13 พ.ค. 2020
จากรายงานของ Digital Economy Index เผยว่า
อุตสาหกรรม E-Commerce สหรัฐฯ ในเดือนเมษายน เติบโตขึ้น 49% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม
โดยหมวดสินค้าโกรเซอรี หรือของชำ เป็นหมวดหลักที่ผลักดันยอดขายในช่องทางออนไลน์
ซึ่งมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 110%
เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้พวกเขาดำรงชีพได้ ยามกักตัวอยู่บ้าน
ท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19
ในขณะที่หมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ มียอดขายเพิ่มขึ้น 58%
และหมวดหนังสือ เพิ่มขึ้น 100%
ทั้งนี้ Digital Economy Index ได้ทำการวิเคราะห์ธุรกรรมออนไลน์กว่า 1 ล้านล้านรายการ
บนสินค้าที่แตกต่างกันกว่า 100 ล้านประเภท จากแพลตฟอร์ม E-Commerce 80 อันดับแรกในสหรัฐฯ
ซึ่งในช่วงที่ยอดขาย E-Commerce กำลังพุ่ง หลายบริษัท เช่น Amazon, Walmart และ Instacart
ได้จ้างคนงานเพิ่ม เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
ที่น่าสนใจคือ อุตสาหกรรม E-Commerce เริ่มเห็นสัญญาณของเงินเฟ้อ
หรือราคาสินค้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในบางหมวดสินค้า เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี เช่น หมวดอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งก่อนหน้านี้ หมวดอิเล็กทรอนิกส์ ประสบกับภาวะราคาสินค้าโดยเฉลี่ยลดลงมาตลอดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014
แต่ตอนนี้ ราคาคอมพิวเตอร์และเครื่องเกม ได้เพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น
รวมไปถึงสินค้าบางประเภทขาดตลาด เพราะห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก
นอกจากนี้ ยอดขายอุปกรณ์เสียง อย่างเช่น Audio Mixers, ไมโครโฟน, สายไมโครโฟน และอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นๆ เพิ่มขึ้นกว่า 459%
รองรับการตั้งสตูดิโอทำพอดคาสต์ และโฆษณาต่างๆ ที่บ้าน
ในส่วนของเครื่องแต่งกาย
จากนโยบาย Work from home ทำให้หลายคนไม่จำเป็นต้องแต่งตัวไปทำงาน
ทำให้ในเดือนเมษายน มียอดขายโดยรวมลดลง 12% และราคาสินค้าเฉลี่ยลดลง 2.9%
อย่างไรก็ดี ในส่วนของชุดลำลอง ที่ใส่สบายๆ ตอนเวลาอยู่บ้าน กลับมียอดขายเพิ่มขึ้นแทน
เช่น ชุดนอน มียอดขายเพิ่มขึ้น 143%
และสุดท้าย หมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ไวน์, เบียร์, เหล้า
มียอดขายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 74% ท่ามกลางโรคระบาดโควิด-19
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.