อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์การค้าเซ็นทรัล

อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมศูนย์การค้าเซ็นทรัล

15 พ.ค. 2020
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ให้การต้อนรับแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อม และชมแนวทางการปฏิบัติตามแผนแม่บทมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้างสรรพสินค้า ซุเปอร์มาร์เก็ต และบรรดาผู้เช่าร้านค้าภายในศูนย์ ย้ำชัด ความพร้อม ผนึกกำลังร้านค้าและพนักงานภายในศูนย์ฯ วางมาตรการเข้มพร้อมเปิด หากมีประกาศจากภาครัฐ พร้อมกันนี้ ยังได้ดำเนินตามเจตนารมณ์ด้วยการส่งมอบแผนแม่บทมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อใช้เป็นคู่มือประชาชนให้แก่กรมอนามัย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และเป็นแนวทางวิธีการปฏิบัติอย่างมีวินัยกับยุค New Normal ให้แก่ประชาชน ร้านค้าทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้
ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดลงอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจและการมีวินัยในการใช้ชีวิตของคนไทยที่ตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคม และนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันรักษาวินัยและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนไทยใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ในรูปแบบ New Normal โดยการประกาศแผนแม่บทมาตรการ ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ออกไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา ทีมงานทุกคนของบริษัท รวมไปถึงพันธมิตรผู้เช่าร้านค้ายังไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนามาตรการและทดลองปฏิบัติตามแนวทางอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ได้ริเริ่มพัฒนาระบบลิฟท์แบบ Touchless ใช้ลิฟท์ได้โดยไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัส เริ่มนำร่องใช้ที่สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์เป็นแห่งแรก และเตรียมพัฒนาเพิ่มในสาขาอื่นๆต่อไป รวมทั้งเพิ่มมาตรการพ่นฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศหลังศูนย์ฯปิดให้บริการทุกวัน เพื่อให้อากาศภายในศูนย์ฯสะอาด ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมาตรการต่างๆของเรา ยึดหลักคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลัก และบริษัทฯ ขอขอบคุณกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขที่ได้ให้คำแนะนำที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในวันนี้ ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลฯทั้ง  33  สาขาทั่วประเทศ และพันธมิตรร้านค้ามีความพร้อมที่จะคุมเข้มมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อเตรียมตัวอย่างเคร่งครัด หากภาครัฐประกาศเปิดให้บริการได้ เพื่อพร้อมจะเป็น Center of New Normal Life ที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้า และพร้อมเดินหน้าช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศแบบไทยช่วยไทยต่อไป” 
“ที่สำคัญ เราได้ส่งมอบคู่มือสำหรับประชาชนจากแผนแม่บทมาตรการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ให้แก่กรมอนามัย เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน และร้านค้าทั่วไป เพื่อนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตยุค New Normal ให้ผู้ที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้ามั่นใจได้เรื่องความสะอาด ปลอดภัยสูงสุด และการเปิดให้บริการศูนย์การค้าของซีพีเอ็นจะขึ้นอยู่กับคำสั่งของภาครัฐเท่านั้น”
โดยในระหว่างนี้และอนาคต ศูนย์การค้าจะยังคงจัดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้สะดวกขึ้น ด้วย 4 บริการยกระดับ ตอบโจทย์ New Normal Lifestyle ของลูกค้าในสภาวการณ์เช่นนี้ ได้แก่ บริการ One Call, One Click โทร 02-021-9999 หรือ LINE Official Account : @CentralLife, บริการ Drive Thru, บริการ Central Eats ร่วมกับ Grab Food และบริการ Food Delivery & Food Pick Up Counter และล่าสุด บริการ CentralLife: Chat & Shop เหมือนช้อปด้วยตัวเองจากเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล วิลเลจ โดยทุกบริการปฏิบัติภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ’ ที่ป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องทุกคน
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.