มหาวิทยาลัย Cambridge จะยังคงให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ต่อไปในปีการศึกษาหน้า

มหาวิทยาลัย Cambridge จะยังคงให้นักศึกษาเรียนออนไลน์ต่อไปในปีการศึกษาหน้า

21 พ.ค. 2020
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่สิ้นสุดลง
ทางมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลกอย่าง Cambridge จึงตัดสินใจให้นักศึกษายังคงเรียนออนไลน์กันต่อไป
โดยอาจจะมีการเรียนการสอนในกลุ่มขนาดเล็กได้ในมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้หากมีการสัมมนาจากแขกที่ทางมหาวิทยาลัยเชิญมาเกิดขึ้น
นักศึกษาก็สามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้เช่นกัน
คำถามคือ เป็นเรื่องที่ควรหรือไม่
ถ้านักศึกษายังคงต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเท่าเดิม
ทั้งๆที่ไม่ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลกก็จำเป็นต้องงดการเรียนการสอนแบบ Face-to-Face
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่ประกาศว่าจะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในปีการศึกษาหน้านอกจาก Cambridge
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.