Nissin เผยยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพุ่งครั้งแรกในรอบ 5 ปี เพราะ COVID-19

Nissin เผยยอดขายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพุ่งครั้งแรกในรอบ 5 ปี เพราะ COVID-19

3 มิ.ย. 2020
Nissin ผู้ผลิตเเละจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายใหญ่ เปิดเผยว่าช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา
บริษัทมียอดขายเติบโตแบบ “Double Digits” หรือเติบโตมากกว่า 10%
ผู้บริหารยังคาดว่าการเติบโตในอัตรานี้จะคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี
หลังจากช่วงครึ่งปีเเรกผ่านไปพร้อมสถานการณ์โรคระบาด
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากการรับประทานอาหารนอกบ้านมานิยมทำอาหารที่บ้านมากขึ้น
ทำให้ความต้องการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปเติบโตได้อย่างดีตามไปด้วย
ก่อนหน้านี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา Nissin ประสบปัญหายอดขายเติบโตไม่ดีมาตลอด
จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เน้นบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตามการระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้กระเเสการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกลับมานิยมอีกครั้ง
โดยในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา Nissin ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่
เน้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เน้นส่วนประกอบที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและให้พลังงานต่ำ
เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
การระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ จึงเป็นเหมือนโอกาสสำคัญให้ Nissin ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดลองตลาดมากขึ้น
ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันกลับมาให้ความสนใจบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกครั้ง เป็นโจทย์สำคัญให้ Nissin ต้องคิดค้นรสชาติใหม่ๆออกมา เพื่อไม่ให้ผู้บริโภครู้สึกเบื่อกับรสชาติแบบเดิมที่คุ้นเคย
เเละปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับพฤติกรรมการบริโภคที่ใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภคมากขึ้น
© 2021 Marketthink. All rights reserved.