VISA เผยผลสำรวจ กว่า 80% ของคนไทยหันมาใช้การจ่ายเงินแบบไร้เงินสด

VISA เผยผลสำรวจ กว่า 80% ของคนไทยหันมาใช้การจ่ายเงินแบบไร้เงินสด

18 มิ.ย. 2020
VISA ผู้ให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก เผยผลสำรวจเกี่ยวกับทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคชาวไทยประจำปี (Visa Consumer Payment Attitudes Study) พบว่า 8 ใน 10 ของชาวไทย เลือกใช้จ่ายแบบไร้เงินสด
โดยเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคชำระเงินแบบไร้เงินสดตามผลการสำรวจ คือ
-ไม่ต้องการถือเงินสด (68%)
-ต้องการใช้นวัตกรรมใหม่ในการชำระเงิน (58%)
-เห็นว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าการชำระเงินแบบอื่น (55%)
82% ของผู้ตอบแบบสำรวจ สามารถใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งเงินสด
และหันมาใช้การชำระเงินในรูปแบบไร้เงินสดในชีวิตประจำวัน
โดยใน 82% นี้ 70% ใช้ชีวิตแบบไร้เงินสดมากถึงสองสามวันต่อครั้ง
21% สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ใช้เงินสดมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ แต่ยังน้อยกง่าหนึ่งเดือน
9% สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไม่ใช้จ่ายด้วยเงินสด ได้ถึงเดือนหรือมากกว่า
เมื่อถามว่า คิดว่าเมื่อไรประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
40% ตอบว่าจะใช้เวลา 2-5 ปี
27% ตอบว่าอาจใช้เวลา 6-10 ปี
7% ตอบว่าไทยจะเข้าสู่สังคมไร้เงินสดในปีหน้า
และสถิติที่น่าสนใจคือ คนที่ยังไม่เคยชำระเงินในรูปแบบไร้เงินสด
มีความสนใจที่จะลองใช้การจ่ายเงินแบบไร้เงินสดในอนาคตถึง 75%
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.