Samsung จะย้ายฐานการผลิตหน้าจอส่วนใหญ่ในจีน ไปเวียดนาม

Samsung จะย้ายฐานการผลิตหน้าจอส่วนใหญ่ในจีน ไปเวียดนาม

20 มิ.ย. 2020
หนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนาม Tuoi Tre รายงานว่า
Samsung Electronics ได้วางแผนที่จะย้ายฐานการผลิตหน้าจอแสดงผล (Display)
ส่วนใหญ่ที่ผลิตในจีน ไปยังโรงงานที่เวียดนามภายในปีนี้
โดยกำลังการผลิตจะโอนไปที่โรงงาน Samsung Electronics Complex ในนครโฮจิมินห์ ศูนย์กลางธุรกิจ ของเวียดนาม
"Samsung มองว่าเวียดนามเป็นประตูสำคัญ ในการเชื่อมสู่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานโลก” Tuoi Tre กล่าว
"การเคลื่อนไหวครั้งนี้ จะทำให้เวียดนามกลายเป็นผู้ผลิตหน้าจอชั้นนำระดับโลกของ Samsung"
ทั้งนี้ Samsung เป็นหนึ่งในบริษัทต่างชาติ ที่ลงทุนในเวียดนามมากที่สุด
โดยได้ลงทุนไปแล้วกว่า 527,300 ล้านบาท
และ Samsung มีโรงงาน 6 แห่ง, ศูนย์วิจัยและพัฒนา 2 แห่ง และมีฐานการผลิตหน้าจอในเวียดนามอยู่แล้ว
ซึ่งการย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ของ Samsung
สืบเนื่องมาจากตอนนี้ มีบริษัทหลายแห่งกำลังพิจารณาที่จะย้ายฐานการผลิตบางส่วนของจากจีน หรือประเทศอื่นๆ
เพื่อกระจายความเสี่ยง อันเกิดจากห่วงโซ่อุปทานหรือการผลิตหยุดชะงัก เหมือนในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา
© 2021 Marketthink. All rights reserved.