Google ร่วมเฉลิมฉลอง “วัน SMB สากล” แนะนำชุดเครื่องมือช่วยสนับสนุน กลุ่มธุรกิจ SMB ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง

Google ร่วมเฉลิมฉลอง “วัน SMB สากล” แนะนำชุดเครื่องมือช่วยสนับสนุน กลุ่มธุรกิจ SMB ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง

29 มิ.ย. 2020
Google ร่วมเฉลิมฉลอง “วัน SMB สากล” เผยความสำเร็จครั้งสำคัญจากโครงการต่าง ๆ ที่เข้าไปช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจำนวนมากให้มีตัวตนบนโลกออนไลน์มากขึ้น ผ่าน 3 เครื่องมือสำคัญ Google My Business, Market Finder และ Grow with Google พร้อมทั้งอัปเดตแอป Primer สำหรับบทเรียนใหม่เพื่อธุรกิจ SMB ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เป็นโครงการภายใต้พันธกิจหลักของ Google ที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือ สนับสนุนเงินทุน ผลักดันให้มีการเติบโต และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ตอกย้ำแนวคิด “Leave no Thai Behind” ให้คนไทยทั้งประเทศเข้าถึงโอกาส และความเท่าเทียมกันในโลกดิจิทัล
ก่อนหน้านี้ Google มีการแนะนำชุดเครื่องมือที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ SMB ที่สามารถใช้งานกันได้ฟรี ๆ อย่าง Google Trends และ Market Finder เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์เทรนด์และการค้นหาต่าง ๆ ผ่าน Google Web Search, Image Search, News Search, Google Shopping และ YouTube Search ที่แสดงข้อมูลเชิงลึกถึงพฤติกรรม และความสนใจของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา และสถานการณ์ อย่างเช่น ผลจากการสำรวจการค้นหายอดนิยมในเดีอน   พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่ามีการค้นหาเกี่ยวกับเกษตรกร คือ “เยียวยาเกษตรกรดอทคอม” ซึ่งพุ่งขึ้นกว่า 5,000% ความสนใจเกี่ยวกับร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการค้นหาเมนูอาหารที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19  รวมถึงการค้นหาเกี่ยวกับการส่งออกที่สามารถค้นหาข้อมูลหรือสินค้าที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดและการรับมือในการดำเนินการส่งออกอีกด้วย
ในการค้นหาคีย์เวิร์ดบน Google Trends สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 2004 และระบุเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ต้องการค้นหาได้ อาทิ ภาษา ประเทศ และยังสามารถเบรกดาวน์ปริมาณการค้นหาย่อยออกมาได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังสามารถเปรียบเทียบคีย์เวิร์ดได้ตั้งแต่ 2-5 คำ โดยในการค้นหาระบบจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟตามปริมาณการค้นหาในช่วงเวลานั้น ๆ ดังนั้น Google Trends จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักการตลาดที่สามารถนำข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลาในการทำการตลาดได้อย่างเหมาะสม
ในส่วนของปีนี้เพื่อร่วมฉลอง “วัน SMB สากล” Google ได้เพิ่มเครื่องมือเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMB ที่ได้แนะนำการปรับตัวของธุรกิจแบบ New Normal บนเว็บไซต์ Grow with Google ด้วยการเพิ่มหน้าเว็บไซต์ให้คำแนะนำให้ธุรกิจ SMB โดยเฉพาะ อย่างการเข้าไปเพิ่มข้อมูลธุรกิจให้ครบถ้วนใน Google My Business ซึ่งจากการสำรวจพบว่าเมื่อผู้ประกอบการ SMB อัปเดตข้อมูลธุรกิจครบถ้วนทั้งที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์ และช่วงเวลาเปิดให้บริการ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคค้นพบและคลิกดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า โดยเฉพาะการเพิ่มรูปภาพที่จะช่วยให้การค้นหาธุรกิจ และร้านอาหารต่าง ๆ มีความน่าสนใจจนผู้บริโภคเลือกใช้ Google Maps เพื่อนำทางมาที่ร้านเพิ่มขึ้นถึง 42%1
ขณะเดียวกัน Google ยังเพิ่มข้อมูลและทักษะการเรียนรู้ในการประกอบธุรกิจ ภายใต้ Primer แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้เรียนรู้เรื่องธุรกิจและการตลาดง่าย ๆ ผ่านบทเรียนสั้น ๆ ในเวลาไม่เกิน 5 นาที เพื่อให้สามารถนำความรู้ และทักษะดิจิทัลไปปรับใช้ร่วมกับธุรกิจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หัวข้อต่าง ๆ ตามที่ผู้ประกอบการ SMB ให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจในสภาวะการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคมและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ
นอกจากนี้ อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของ Google  คือการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มธุรกิจ SMB ในประเทศไทย โดยมูลนิธิกองทุนไทยและสมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) เป็นหนึ่งในมูลนิธิและสมาคมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Go Digital ASEAN ที่สนับสนุนโดย Google.org องค์กรเพื่อการกุศลของ Google ภายใต้เงินทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMB ทั่วโลก จำนวน 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 102,268,650 บาท  ซึ่งจะมีการนำเงินทุนส่วนหนึ่งไปใช้ในการพัฒนาและจัดการฝึกอบรมทักษะการเรียนรู้หนังสือดิจิทัลขั้นพื้นฐานให้กับผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ที่จะครอบคลุมทั่ว 20 จังหวัดในประเทศไทย อาทิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์  ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน ลำปาง พะเยา และตาก
ขณะเดียวกัน Google  ยังมีส่วนร่วมในการผิดชอบในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในเอเชียด้วยเช่นกัน โดยการช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมทักษะและโปรแกรมดิจิทัลต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งครอบคลุมใน 3 ส่วน คือ 
ขยายการให้การสนับสนุนโดยตรงไปยังกลุ่มธุรกิจ SMB ช่วยเหลือให้ธุรกิจเหล่านั้นได้รับการฝีกอบรมทักษะดิจิทัล เพื่อนำไปใช้ในการฟื้นฟูธุรกิจของตนเอง สำรองโปรแกรมที่สามารถนำไปใช้เพื่อการกอบกู้เศรษฐกิจให้กลับมาได้ และสามารถครอบคลุมสำหรับคนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน Google ยังได้เปิดตัวโครงการ “GFS Accelerator” ขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเร่งส่งเสริมให้สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จ โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของ Google มาใช้ในการฝีกอบรมทักษะ พร้อมกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านั้นสามารถสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีกว่าเดิม
ที่มา: Google/Ipsos Connect, Benefits of a Complete Google My Business Listing, October 2016.
Tag:Google
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.