กสิกรไทย ชวนออมด้วยบัญชีเงินฝาก KBank x BLACKPINK ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี ปลอดภาษี

กสิกรไทย ชวนออมด้วยบัญชีเงินฝาก KBank x BLACKPINK ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี ปลอดภาษี

7 ก.ค. 2020
BLACKPINK IN YOUR AREA !
ด้วยบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปีขึ้นอยู่กับวงเงินฝาก เป็นดอกเบี้ยปลอดภาษี
เพียงฝากเงินขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 24 เดือน
และสมัครบริการนำฝากเงินอัตโนมัติ ด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
รับกระเป๋าพร้อมสายคล้องมือ KBank x BLACKPINK ฟรี 1 ใบ ทันทีที่สาขา
ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ดังกล่าว มีเงื่อนไขวงเงินฝากต่อเดือนและอัตราดอกเบี้ยต่อปี
ดังนี้ ฝาก 500-9,999 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.35%
ฝาก 10,000-25,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50%
โดยลูกค้าที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีได้ในชื่อตนเอง เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
ส่วนพ่อหรือแม่ที่ต้องการเปิดบัญชีให้ลูกที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถเปิดบัญชีในชื่อลูกได้
โดยใช้เอกสารประกอบการเปิดบัญชี คือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของพ่อหรือแม่
ทะเบียนบ้านฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชนของลูกหรือสูติบัตรตัวจริง
บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK สามารถเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2563 ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.