โควิด-19 ทำให้องค์กรธุรกิจทั่วโลก มีหนี้เพิ่มขึ้นกว่า 31 ล้านล้านบาท

โควิด-19 ทำให้องค์กรธุรกิจทั่วโลก มีหนี้เพิ่มขึ้นกว่า 31 ล้านล้านบาท

13 ก.ค. 2020
จากการสำรวจบริษัทชั้นนำประมาณ 900 แห่งทั่วโลก ซึ่งพบว่าในปี 2020 หนี้สินของบริษัททั่วโลก กำลังเพิ่มขึ้นกว่า 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยภาคธุรกิจกำลังสร้างภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 31.4 ล้านล้านบาท เพื่อเอาไว้เป็นทุนต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ในยามที่ธุรกิจขาดรายได้ หรือมีรายได้ลดลง
ซึ่งปรากฏการณ์นี้ ได้ทำให้หนี้สินขององค์กรธุรกิจทั่วโลก พุ่งเป็น 9.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 291.8 ล้านล้านบาท และนับเป็นจำนวนหนี้สินที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์..
ทั้งนี้ เมื่อปี 2019 หนี้สินของบริษัททั่วโลก เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
เนื่องจากภาคธุรกิจต่างกู้ยืมเงินมาเพื่อเข้าซื้อกิจการ, ควบรวมกิจการ, ซื้อหุ้นคืน และจ่ายเงินปันผล
ซึ่งต่างจากปี 2020 ที่ภาคธุรกิจจำเป็นต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อเพิ่มสภาพในกิจการ ทั้งผ่านการออกหุ้นกู้ และกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
โดย บริษัทในสหรัฐฯ มีหนี้รวมกันอยู่ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็น 42% ของหนี้สินของบริษัททั่วโลก
และรองลงมาคือ บริษัทในเยอรมนี ซึ่งมีหนี้รวมกันอยู่ 0.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9% ของหนี้สินของบริษัททั่วโลก
อ้างอิง :
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.