ชวนเดินงานแสดงทีสิสและร่วมเวิร์กช็อปวาดทัศนียภาพในงาน “เล็ก is SOME MORE: Silpakorn Architectural Thesis Exhibition”  ที่ OPEN HOSUE ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2562

ชวนเดินงานแสดงทีสิสและร่วมเวิร์กช็อปวาดทัศนียภาพในงาน “เล็ก is SOME MORE: Silpakorn Architectural Thesis Exhibition” ที่ OPEN HOSUE ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2562

14 ส.ค. 2019
ปัจจุบันเราเริ่มเห็นผลงานออกแบบอันโดดเด่นที่สร้างสรรค์โดยคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน วัสดุ บรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ตลอดจนศิลปะอีกหลายแขนง OPEN HOUSE Co-living space เล็งเห็นถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของคนรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษา จึงได้ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้ชื่องาน “เล็ก is SOME MORE:Silpakorn Architectural Thesis Exhibition” ระหว่างวันที่ 17 - 25 สิงหาคม 2562 ณ OPEN HOUSE ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี เพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ
ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานการออกแบบและหุ่นจำลองที่ดีที่สุดจำนวน 28 ผลงาน ทั้งสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมหลัก โดยเป็นการจัดแสดงครั้งแรกของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษอย่างเสวนาจากสถาปนิกศิษย์เก่าคณะฯ และเวิร์กช็อปสอนวาดทัศนียภาพด้วยมือจากการมองสิ่งรอบตัว โดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พบกับ Architectural Thesis Exhibition งานจัดแสดงผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมและหุ่นจำลอง 28 ชิ้นงาน ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งในผลงานที่ดีสุดของชั้นปี ซึ่งมีทั้งผลงานสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมหลัก จำแนกเป็น 7 หมวดหมู่ ได้แก่ 1. สถาปัตยกรรมไทยประเพณี ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ วัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2. สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น 3. สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ เกษตรอินทรีย์ชานเมืองเพื่อคนทั้งปวง (Organic Suburban Farming Center) 4. สถาปัตยกรรมหลักเชิง Concept ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ สมดุลระหว่างสถาปัตยกรรมและบริบท (Balance between Architecture and Context) 5. สถาปัตยกรรมเชิง Program ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ นิเวศน์พระคริสต์: พื้นที่สาธารณะเพื่อการประกาศพระคริสต์ (Gospel Public Space) 6. สถาปัตยกรรมเชิง Context ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง คือ สถาปัตยกรรมระหว่างทางเดิน (The Architecture Walkway) และ 7. สถาปัตยกรรมเชิงUser ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง 
คือ หมานคร
นอกจากนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ 28 ชิ้นงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ยังมีการจัดเสวนา โดยสถาปนิกศิษย์เก่าคณะฯ ทั้งหมด 9 ท่าน มาเป็นแขกรับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ Architecture | Design | Life ในวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 14.00 - 16.00 น. วันที่ 17 ส.ค. พบกับ คุณวสุ วิรัชศิลป์ จาก VaSLab Architecture และ คุณมนัสพงษ์ สงวนวุฒิโรจนา จาก Hypothesis Design Agency วันที่ 18 ส.ค. พบกับ คุณณรงค์ โอถาวร จาก SO Architect และ คุณภากรณ์ มหพันธ์ จาก M Space ส่วนวันที่24 ส.ค. 
พบกับ คุณบุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ จาก BOON DESIGN architecture คุณปฐมา หรุ่นรักวิทย์
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
จาก CASE Studio และ คุณต้นข้าว ปาณินท์ จาก Research Studio Panin และวันที่ 25 ส.ค. พบกับ คุณพลวิทย์ รัตนธเนศวิไล จาก PHTAA Living design และ คุณสิทธนา พงษ์กิจการุณ จาก A Millimeter ผู้สนใจสามารถร่วมฟังได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เพียงเท่านี้ เพราะระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 17 - 18 และ 24 - 25 สิงหาคม 2562 gวลา 16.30 - 18.00 น. หลังจากเสวนาเสร็จยังมีเวิร์กช็อป Draw The OPEN HOUSE: Hand Drawing Workshop by Architecture Students สอนวาดทัศนียภาพด้วยมือจากการมองสิ่งรอบตัว โดยมีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้สอนและให้คำแนะนำ สามารถเข้าร่วมเวิร์กช็อปได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ร่วมชมผลงานของคนรุ่นใหม่ได้ที่ นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “เล็ก is SOME MORE: Silpakorn Architectural Thesis Exhibition” จัดขึ้นที่ OPEN HOUSE ชั้น 6 เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 สิงหาคมนี้
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.