ยอดผลิตรถยนต์ลดลง 47.7% และยอดขายลดลง 24.8% ในเดือนกรกฎาคม

ยอดผลิตรถยนต์ลดลง 47.7% และยอดขายลดลง 24.8% ในเดือนกรกฎาคม

22 ส.ค. 2020
นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต, ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดังต่อไปนี้
-การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีทั้งสิ้น 89,336 คัน ลดลง 47.71% จากเดือนกรกฎาคม 2562
แต่เพิ่มขึ้น 24.59% จากเดือนมิถุนายน 2563 เนื่องจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่กลับมาเปิดทำการ และโรงงานเริ่มเปิดสายการผลิตเพิ่มขึ้น
-ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 43,640 คัน (48.85% ของยอดการผลิตทั้งหมด) ลดลง 47.42% จากปีก่อน
-ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2563 ผลิตได้ 45,696 คัน (51.15% ของยอดการผลิตทั้งหมด) ลดลง 47.98% จากปีก่อน
-ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกรกฎาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 59,335 คัน ลดลง 24.8% จากปีก่อน
แต่เพิ่มขึ้น 2.28% จากเดือนมิถุนายน 2563 เพราะรัฐบาลผ่อนคลายล็อกดาวน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และจากการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์กลางเดือนกรกฎาคม
-การส่งออก
รถยนต์สำเร็จรูป เดือนกรกฎาคม 2563 ส่งออกได้ 49,564 คัน ลดลง 39.67% จากปีก่อน
โดยส่งออกลดลงทุกตลาด เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากการระบาดของ COVID-19 เช่น หกเดือนแรกปีนี้ยุโรปลดลง 39.5% สหรัฐอเมริกาลดลง 23.8% ญี่ปุ่นลดลง 20.1% บลาซิลลดลง 38.9%
ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 28,848.50 ล้านบาท ลดลง 28.47% จากปีก่อน
อย่างไรก็ตามอัตราการลดลงของเดือนกรกฎาคม 2563 น้อยกว่าเดือนมิถุนายน 2563 ตามการค่อยๆผ่อนคลายการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2563 เครื่องยนต์, ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่
มีมูลค่า 37,341.27 ล้านบาท ลดลง 38.17% จากปีก่อน
© 2021 Marketthink. All rights reserved.