บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำไรหด 58.7% ในครึ่งปีแรก 2563

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำไรหด 58.7% ในครึ่งปีแรก 2563

24 ส.ค. 2020
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) จำนวน 691 บริษัท หรือคิดเป็น 95.4% จากทั้งหมด 724 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน, บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และบริษัทที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด)
นำส่งผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 และไตรมาส 2/2563
และพบว่า บจ. ที่รายงานผลกำไรสุทธิมีจำนวน 456 บริษัท หรือคิดเป็น 66.0% ของ บจ. ที่นำส่งงบการเงินทั้งหมด
ผลการดำเนินงาน บจ. ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ครึ่งปีแรกของปี 2563
-มีรายได้รวม 5,026,268 ล้านบาท ลดลง 13.3%
-กำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core operating profit) 273,267 ล้านบาท ลดลง 43.8%
-กำไรสุทธิ 187,901 ล้านบาท ลดลง 58.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ลดลงจาก 21.3% เป็น 20.5%
มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลัก (Core profit margin) ลดลงจาก 8.4% เป็น 5.4%
และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net profit margin) ลดลงจาก 7.8% เป็น 3.7%
ทั้งนี้ หากไม่รวมหมวดธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีภัณฑ์
บจ. มีรายได้ลดลง 5.6%
มีกำไรจากการดำเนินงานหลักลดลง 13.3%
และมีกำไรสุทธิลดลง 41.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 27.8% เป็น 28.5%
มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักลดลงจาก 8.3% เป็น 7.6%
และมีอัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 9.7% เป็น 6.0%
ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจปรับตัวได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายได้ที่ลดลงในภาพรวม
ผลการดำเนินงานของ บจ. ในไตรมาส 2/2563
-มีรายได้รวม 2,263,438 ล้านบาท ลดลง 22.3%
-กำไรจากการดำเนินงานหลัก 143,901 ล้านบาท ลดลง 33.1%
-กำไรสุทธิ 107,256 ล้านบาท ลดลง 47.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
สำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 2/2563
บจ. ไทยมีหนี้สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 1.57 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 1.35 เท่า
ด้านผลการดำเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
-มีรายได้รวม 82,540 ล้านบาท ลดลง 7.9%
-กำไรจากการดำเนินงานหลัก 3,068 ล้านบาท ลดลง 8.4%
-กำไรสุทธิ 1,086 ล้านบาท ลดลง 73.0% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน
© 2021 Marketthink. All rights reserved.