SPONSORED

ป้ายแห่งความห่วงใย รู้ใช่ไหม… ยังมีคนที่รักคุณรออยู่ที่บ้าน กรุงศรี ออโต้ สานต่อโครงการ LET'sponsible เพื่อถนนในฝันของเราทุกคน

อุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ใช่เรื่องไกลตัว จากรายงานขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่าในปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับสองของโลก ซึ่งคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจร้อยละ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพการเดินทางของคนไทย “กรุงศรี ออโต้” จึงเดินหน้าสานต่อการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบให้กับผู้ขับขี่ในการใช้รถใช้ถนน

19 ธ.ค. 2019
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.