SPONSORED

น้ำพริก “ป้าแว่น” จากขายตามตลาดสู่ 7-Eleven ทั่วประเทศ

ความฝันของนักธุรกิจ SME หลายๆ คน คือการนำสินค้าไปวางขายตาม 7-Eleven และมีหลายคนที่สมหวัง ได้ไปถึงจุดหมาย ทุกวันนี้ 7-Eleven มีสินค้าวางขายเกือบทุกอย่าง ทุกประเภท ซึ่งผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของเหล่าผู้ประกอบการ SME ไม่น้อย และคุณบังอร วันน้อย หรือ ป้าแว่น ก็เป็นหนึ่งในนั้น ถึงแม้เธอจะเป็นคนตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่จบเพียง ป.4 แต่เธอฝันใหญ่ คิดอยากจะมีสินค้าของตัวเองวางขายใน 7-Eleven บ้าง แต่ใครจะไปคิดว่า สินค้าที่เธอปลุกปั้นจนเข้า 7-Eleven ได้นั้น จะเป็นของบ้านๆ ที่คนคาดไม่ถึงอย่าง “น้ำพริก” และแม้แต่ตัวเธอเองก็ตาม

1 ธ.ค. 2019
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.