น้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหาย คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2020

น้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหาย คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2020

30 ก.ย. 2020
“น้ำดื่มสิงห์” คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย Asia Responsible Enterprise Awards 2020 สาขา Social Empowerment จากโครงการ “คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” จัดขึ้นโดย Enterprise Asia (เอ็นเตอร์ไพร์ส เอเชีย) องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิด ชอบในเอเชีย ตอกย้ำความใส่ใจ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมในระดับสากลและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
สำหรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติธุรกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีความรับผิด ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดย บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด คว้ารางวัลสร้างสรรค์สังคมแห่งเอเชีย ในสาขา Social Empowerment หรือการสร้างความเข้มแข็งในสังคม จากโครงการ “คืนดวงใจให้แม่ return heart to home” น้ำดื่มสิงห์ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา นำภาพเด็กที่หายไปอย่างยาวนาน 5 คนมาติดบนฉลากขวดน้ำดื่มสิงห์ จำนวน 50 ล้านขวดกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อช่วยตามหาเด็กที่สูญหาย โดยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
นอกจากนี้โครงการดังกล่าว ยังสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม ถึงสถานการณ์เด็กหาย ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และปัญหาเด็กหายเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งหลังเปิดตัวน้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหาย ลงสู่ตลาดเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 บนขวดน้ำดื่มสิงห์ขนาด 750 มิลลิลิตร(มล.) และ 600 มล. ผ่านช่องทางจำหน่ายและกระจายสินค้าครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวน้ำดื่มสิงห์ฉลากเด็กหายนี้ ในช่องทางมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ในประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของไอเดียนี้ เปิดเผยว่า “ความสำเร็จจากการรับรางวัลในครั้งนี้ ผมขอมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา กลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลัง ผู้ที่ทำงานอย่างหนักในการติดตามเด็กหายจำนวนมาก ทำให้สังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญถึงปัญหาดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ขอส่งกำลังใจจากพวกเราทุกคน รวมถึงจากผู้คนอีกมากมายในสังคมที่ได้รับรู้ถึงโครงการ คืนดวงใจให้แม่ return heart to home เพื่อเป็นแรงใจให้กับพ่อแม่ทุกคน”
ในปีนี้มีโครงการของบริษัทชั้นนำและผู้นำธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชีย ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 จำนวน 81 โครงการ จากผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกมากกว่า 200 โครงการ จาก 19 ประเทศทั่วเอเชีย โดยเกณฑ์การตัดสินผู้รับรางวัล จะพิจารณาจากโครงการที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ ที่แท้จริง มีการเชื่อมโยงกับชุมชนการวิเคราะห์ความต้องการสามารถ มีประสิทธิภาพในการปฎิบัติจริง ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผลกระทบ ความมีส่วนร่วมของผู้นำความเป็นหนึ่งเดียวและความต่อเนื่อง
สำหรับงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2020 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ได้รับมอบรางวัลผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อในวันที่ 23 กันยายน 2563 ถือเป็นการตอกย้ำถึงความใส่ใจต่อความรับผิดชอบสังคมในระดับสากล สะท้อนมุมมองของการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งในสังคม การร่วมแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ตลอดจนถึงการมีส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคมที่ดีและดูแลสิ่งแวดล้อมหลากหลายโครงการ โดยบริษัทฯพร้อมจะขับเคลื่อนโครงการต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศอย่างอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในอนาคต
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.