Amazon เปิดตัว เครื่องจ่ายเงินด้วยฝ่ามือ

Amazon เปิดตัว เครื่องจ่ายเงินด้วยฝ่ามือ

30 ก.ย. 2020
Amazon บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในสหรัฐฯ เปิดตัวเทคโนโลยีสุดล้ำ คือ เครื่องรับชำระเงินด้วยฝ่ามือ “Amazon One”
โดยเครื่องรับชำระเงินที่นี้ว่า จะถูกนำมาให้บริการในร้าน Amazon Go ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกช่องทางออฟไลน์ของ Amazon
สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น ทางทีมงานของ Amazon เปิดเผยว่า ลูกค้าคนใดที่ต้องการใช้งานจ่ายเงินด้วยฝ่ามือด้วยเครื่อง จะต้องนำบัตรเครดิตมาลงทะเบียนและยืนยันตัวตนที่เครื่องนี้ก่อน
โดยการลงทะเบียน ทำโดยการเสียบบัตรเครดิตในช่องสอดบัตร แล้วยืนยันตัวตนด้วยฝ่ามือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
หลังจากข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบของ Amazon One แล้ว ในครั้งต่อๆ ไป ลูกค้าก็สามารถจ่ายเงินที่เครื่องนี้ โดยการสแกนฝ่ามือเพียง 1-2 วินาที โดยไม่ต้องใช้บัตรใดๆ ทั้งสิ้น
ซึ่งเทคโนโลยีนี้ที่ Amazon จะเริ่มนำมาใช้ ก็เพื่อส่งเสริมการจ่ายเงินแบบไรสัมผัส (Contactless Payment) ในรูปแบบใหม่ นั่นเอง..
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.