เซลส์ฟอร์ซขยายบริการ Salesforce Industries แอปพลิเคชันคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้อุตสาหกรรมการสื่อสาร, สื่อและโฆษณา, ธุรกิจสาธารณูปโภค

เซลส์ฟอร์ซขยายบริการ Salesforce Industries แอปพลิเคชันคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้อุตสาหกรรมการสื่อสาร, สื่อและโฆษณา, ธุรกิจสาธารณูปโภค

6 ต.ค. 2020
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่การดำเนินงานเชิงดิจิทัลอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน Connected Customer ฉบับล่าสุดที่เซลส์ฟอร์ซจัดทำขึ้น โดยพบว่า ลูกค้าหรือผู้บริโภคกว่า 88% คาดหวังให้ธุรกิจนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
มร. เดวิด ชไมยเออร์, CEO Salesforce Industry, เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้ธุรกิจเฉพาะทาง อาทิ อุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสาร สื่อและโฆษณา, อุตสาหกรรมพลังงาน, ธุรกิจสาธารณูปโภค ไปจนถึงหน่วยงานภาคเอกชน ในการเปลี่ยนผ่านสู่ความเป็นดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เซลส์ฟอร์ซจึงได้พัฒนาคลาวด์แอฟพลิเคชัน Salesforce Industries เพื่อให้อุตสาหกรรมนำไปใช้ ซึ่งแอปพลิเคชันคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทางนี้พิสูจน์แล้วว่าช่วยเสริมประสิทธิภาพให้การทำงานในเชิงดิจิทัลอย่างแท้จริงโดยอุตสาหกรรม อาทิ เฮลธ์แคร์, การเงิน, อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งใช้งานแพลตฟอร์มเดียวกันอยู่แล้วก่อนหน้า
Salesforce Industries เป็นการผสานนวัตกรรมของเซลส์ฟอร์ซ และเทคโนโลยีล่าสุดจาก Vlocity ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้เซลส์ฟอร์ซ เข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มของ Salesforce Customer 360 ที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมต่อความต้องการหรือแพลตฟอร์มที่ลูกค้ามีอยู่เดิมได้ เพื่อช่วยอุตสาหกรรมเฉพาะทางต่าง ๆ ในการเพิ่ม ROI และ Digital Engagement
แอปพลิเคชันคลาวด์ใหม่ล่าสุดภายใต้  Salesforce Industries ที่ได้แก่ :
แอปพลิเคชั่นคลาวด์เพื่ออุตสาหกรรมการสื่อสาร - Communications Clouds
แม้อุตสาหกรรมการสื่อสารจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและก้าวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลก่อนหน้าที่การแพร่ระบาดจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการด้านระบบการสื่อสารยังคงพบกับอุปสรรคและความท้าทายทางดิจิทัลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงเพื่อให้บริการลูกค้าที่เข้าใช้งานจากหลากหลายแพลตฟอร์ม   การตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในองค์กรที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการลงทุนทางด้านระบบที่ต้องทำมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและแข่งขันในตลาดท่ามกลาง ความนิยมของการสื่อสารผ่านระบบเสียงและข้อความที่ส่งผลให้การใช้งานด้านการโทรของลูกค้าลดลง ทำให้ผู้ให้บริการสูญเสียรายได้
Communications Clouds จะช่วยให้การดำเนินงานเชิงดิจิทัลของธุรกิจเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก โดยอาศัยหลักการทำงานจากเทคโนโลยีบนระบบที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย ทั้งในแง่ของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมไปถึงการมอบข้อเสนอหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Communications Clouds ได้ ที่นี่ 
แอปพลิเคชั่นคลาวด์เพื่ออุตสาหกรรมสื่อและโฆษณา - Media Clouds
การแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลให้วงการสื่อ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และพฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการสื่อและโฆษณาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการเข้าถึงผู้บริโภคโดยที่ต้องเน้นความลื่นไหล ต่อเนื่อง เสมือนว่าเรากำลังไลฟ์สตรีมมิ่งรายการโปรดให้แก่ผู้บริโภคอยู่ อีกทั้งต้องเป็นการเข้าถึงที่ตรงต่อความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล มีการ personalization ที่ชัดเจน
Media Cloud จะช่วยให้ผู้ให้บริการสื่อและโฆษณาสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ลูกค้ามากทีขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจผ่านการนำเทคโนโลยีอันชาญฉลาดเข้ามาปรับใช้ในระบบ อาทิ การสร้างปุ่มคลิ๊กบนแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วในการรับบริการของลูกค้า การนำเทคโนโลยี AI มาใช้เพื่อเรียนรู้และประเมินพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อมอบประสบการณ์ตามความต้องการเฉพาะบุคคล  ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มรูปแบบ  นอกจากนี้ Media Cloud ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการดำเนินงาน ด้วยระบบตอบโต้อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ เช่น การกำหนดราคาอัตโนมัติ หรือส่วนลดต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า รวมไปถึงการลดขั้นตอนการเข้าเข้าใช้งานที่ยุ่งยาก ให้เข้าถึงง่ายกว่าเดิม เพื่อให้ทีมขายสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Media Cloud คลิกที่นี่
แอปพลิเคชั่นคลาวด์เพื่อผู้ให้บริการะบบสาธารณูปโภค - Utilities Cloud
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและพลังงาน ต่างยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดย Utilities Cloud จะช่วยเชื่อมต่อพนักงานและระบบการทำงานเข้าด้วยกันภายใต้แพลตฟอร์มเดียว ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและระบบการชำระเงินเข้าด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานของพนักงานผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค ตั้งแต่ทีมขาย ไปจนถึงทีมเจ้าหน้าปฏิบัติงานภาคสนาม โดยสิ่งนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอประสบการณ์การให้บริการลูกค้าได้แบบ omnichannel หรือการสื่อสารสองทางได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อการตอบโต้กับลูกค้าได้แบบทันท่วงที อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเข้าถึงการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองที่ให้ความเร็วได้มากกว่า นอกจากนี้ Utilities Cloud ยังจะช่วยผลักดันให้ยอดขายเชิงพาณิชย์บนอุตสาหกรรมต่าง ๆ มีจำนวนที่สูงขึ้น ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานในแง่ของการนำเสนอเงื่อนไข ข้อตกลง และการแก้ไขราคาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ยกตัวอย่าง เช่น ในกรณีที่ลูกค้าพบเจอกับปัญหาข้อขัดข้องด้านการใช้งาน และต้องการติดต่อกับผู้ให้บริการ ด้วย Utilities Cloud จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ผ่านการใช้งานภายใต้แพลตฟอร์มเดียว โดยผู้ให้บริการสามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานล่าสุด และประเมิณปัญหาเบื้องต้น เพื่อส่งผู้เชี่ยวชาญภาคสนามไปช่วยแก้ไขได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Utilities Cloud คลิกที่นี่
โซลูชันทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ใบอนุญาตในการทำงานหรือประกอบกิจการเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากต่อการทำธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในส่วนของการทำธุรกิจการค้า การสาธารณสุข การเกษตร ไปจนถึงงานบริการ ดังนั้น จากความต้องการดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ เพื่อให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ ต้องถูกปรับเปลี่ยนมาใช้ในเชิงออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้คนในท้องถิ่น เศรษฐกิจ ตลอดจนธุรกิจต่าง ๆ สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง
วันนี้ เซลส์ฟอร์ซประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ สำหรับการจัดการงานด้านการออกใบอนุญาตต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการงานตรวจสอบของภาครัฐ เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถจัดการกับระบบการทำงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยผู้คนรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าค้นหาเอกสาร ส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ไปจนถึงการตรวจสอบสถานะของเอกสารได้อย่างครบวงจรภายในแพลตฟอร์มเดียว ให้ทั้งความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายต่อทั้งผู้ใช้งานและผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี
เช่น ภายหลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่ทำให้หลายกิจการต้องหยุดชะงักไป ร้านทำผมหรือร้านอาหาร สามารถเข้ายื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์บนแอปพลิเคชันได้ เพื่อขออนุญาติกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในขณะเดียวกันพนักงานของร้านยังสามารถยื่นขอใบอนุญาติในการทำงานได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ด้วยการใช้งานผ่านระบบออนไลน์ จะช่วยให้ขั้นตอนการยื่นเอกสารและการตรวจสอบจากทางภาครัฐ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และทำให้ธุรกิจสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างทันท่วงที
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันเพื่อหน่วยงานภาครัฐ คลิกที่นี่
© 2021 Marketthink. All rights reserved.