Instagram เพิ่มความเข้มงวด การตรวจสอบโฆษณาของเหล่า Influencer ในสหราชอาณาจักร

Instagram เพิ่มความเข้มงวด การตรวจสอบโฆษณาของเหล่า Influencer ในสหราชอาณาจักร

17 ต.ค. 2020
Instagram แพลตฟอร์มแชร์รูปภาพและวิดีโอชื่อดัง เผยว่ากำลังดำเนินมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น ในการกำกับดูแลการโฆษณาสินค้าบนแพลตฟอร์มของเหล่า Influencer ที่ไม่แจ้งชัดเจนว่าโพสต์เหล่านั้น เป็นการโฆษณา
ประเด็นนี้ สืบเนื่องมาจากปี 2018
Instagram ถูกกดดันจากหน่วยงาน Competition and Markets Authority (CMA) ของสหราชอาณาจักร ว่ามีหลายโพสต์บน Instagram ที่เป็นการโฆษณา แต่ผู้โพสต์ไม่ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจน
การที่โพสต์เหล่านั้น ไม่ถูกบอกอย่างชัดเจนว่าเป็นโฆษณา (กรณีบอกชัดเจน คือการแสดงข้อความว่า Paid Partnership) จะถือว่า Influencer เหล่านั้น ไม่แสดงเจตนาโปร่งใสในการโฆษณาเพื่อหารายได้ และถือเป็นการละเมิดสิทธิที่ผู้บริโภคหรือผู้ติดตามควรจะได้รับแจ้งอย่างชัดเจน
โดยเรื่องที่เกิดขึ้น ทางทีมงานของ Instagram เผยว่า กำลังหารือและหาแนวทางร่วมกับ CMA เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลเรื่องนี้ในสหราชอาณาจักร
เบื้องต้น วิธีการตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้น คือ จะมีระบบสอบถามก่อนการโพสต์ของ Influencer ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการโฆษณาที่ได้รับการว่าจ้างหรือไม่
โดยถ้าโพสต์นั้นเป็นการโฆษณาที่ได้รับการว่าจ้าง ผู้โพสต์ก็จะต้องอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย Paid Partnetship ในโพสต์นั้น
นอกจากนั้น Instagram ยังเผยว่ากำลังพัฒนาอัลกอริทึมที่สามารถตรวจจับโพสต์โฆษณา ที่ไม่แจ้งอย่างชัดเจน และจะกำหนดมาตรการลงโทษกับผู้ที่ละเมิดมาตรการต่อไป
© 2021 Marketthink. All rights reserved.