SEAC เผยคนไทยนิยมเรียน คอร์สออนไลน์ สูงขึ้น 70%

SEAC เผยคนไทยนิยมเรียน คอร์สออนไลน์ สูงขึ้น 70%

19 พ.ย. 2020
เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงาน จนเกิดเป็นอัตราเร่งให้เกิดอาชีพใหม่ๆ ให้สูงขึ้น
บนความท้าทายทักษะการทำงานใหม่ นี่คือเหตุผลสำคัญที่ว่า ทำไมคนทำงานยุคใหม่จึงจำเป็นต้อง Reskill และ Upskill ให้มีความสามารถสูงขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่รอดในทุกยุค ทุกสมัย
อย่างที่ เนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีประเทศแอฟริกาใต้ ได้กล่าวไว้ว่า “การศึกษาและการเรียนรู้เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะนำมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงโลก”
โดยเราสามารถออกแบบชีวิตและอาชีพในแบบที่ต้องการได้
ด้วยการเติมเต็มทักษะวิธีคิดที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามารถและผลลัพธ์ให้เกิดตามที่ต้องการ
นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า
“ด้วยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกวันนี้ กับบทบาทของเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัปหลายภาคธุรกิจ ส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายส่วน ทั้งคู่แข่งทางอ้อมจากนอกสนาม ที่พร้อมจะเข้ามาแย่งชิงตลาด และความไม่แน่นอนทางการแข่งขัน
ดังนั้น SEAC จึงไม่หยุดเดินหน้าเร่งพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการ และรับมือกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างเท่าทัน
ครั้งนี้ SEAC ได้รีเฟรมธุรกิจครั้งใหญ่มุ่งพัฒนาการเรียนแบบ Virtual Classroom กระตุ้นผู้เรียนให้เกิด Engagement และ Participation จนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เน้นการทำงานแบบ Agile บุกเข้าสู่ตลาด Segment ใหม่ด้วย Essential Skills อาทิ ทักษะด้านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว (Learning Agility), ทักษะการปรับตัว (Adaptability) และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
ดังนั้น การ Reskill และ Upskill ทักษะให้สดใหม่อยู่เสมอ คือ หัวใจสำคัญของการอยู่รอดอย่างยั่งยืน”
-เรียนรู้และต่อยอดด้วย Learning Agility
ในโลกที่ความแน่นอน คือ ความไม่แน่นอน หนึ่งในทักษะที่สำคัญ คือ Learning Agility การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้ทันที
SEAC จึงเพิ่มทางเลือกใหม่ของ “การเรียนรู้” ที่เน้นเนื้อหาสั้น กระชับ และตรงประเด็น ตอบรับความต้องการของคนยุคใหม่ที่ต้องการการเรียนรู้แบบ Just In Time Learning คือ เรียนวันนี้พรุ่งนี้เอาไปใช้ได้เลย มุ่งเน้นชุดทักษะที่ตอบโจทย์เป้าหมายของแต่ละอาชีพเพื่อไปต่อได้ในอนาคต
ซึ่งที่ผ่านมา SEAC เก็บรวมรวบข้อมูลพบว่า
ในช่วงวิกฤติ คนไทยเริ่มปรับตัวและใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงการเรียนรู้และเสริมทักษะใหม่ๆ มากขึ้น เน้นการเรียน Online Course และ Virtual Classroom จากเดิม 20% เป็น 70%
และที่น่าสนใจ คือ คนที่เข้าเรียนบนแพลตฟอร์ม YourNextU เรียนจบหลักสูตรทาง Virtual Classroom สูงถึง 70% และ Online Course มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่นที่มีสถิติเรียนจบ เพียงแค่ 5% – 15%
-Essential Skills ตอบโจทย์การทำงานในศตวรรษที่ 21
สำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพที่สอง หรือการเปลี่ยนแปลง SEAC ได้เก็บข้อมูลจากคนที่เรียนบนแพลตฟอร์ม YourNextU พบว่า
คนไทยเน้นการเรียนรู้เรื่อง Mindset มากขึ้น โดยหลักสูตร Outward Mindset เป็นหนึ่งใน Essential skills ที่คนไทยในปัจจุบันให้ความสนใจและเรียนรู้เพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งทาง Face-to-Face และ Virtual Classroom
ในส่วนของ Online Course พบว่าคนไทยให้ความสนใจเรื่อง Agility มากที่สุด
โดยเรียนหลักสูตร Adopt an Agile Mindset, Agility in Action และ Resilience
นอกจากนี้ เมื่อแบ่งตาม Segment พบว่า ภาคองค์กรธุรกิจเอกชนให้ความสนใจการเรียนรู้หลักสูตรด้าน Productivity และ Working Trends อาทิ หลักสูตร Preparing for Tomorrow’s World และ Work Efficiency: Apply Agile Principles เป็นต้น
ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ให้ความสนใจการเรียนรู้หลักสูตรที่เกี่ยวกับ Change, Digital Data และ Creativity อาทิ หลักสูตร Leading Change in a Disruptive Environment, Digital Marketing, และ Big Data เป็นต้น
ทั้งนี้ SEAC ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “YourNextU”
เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนว่า ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเรียนรู้ ประเด็นสำคัญของการเรียนรู้ คือ ไม่ใช่การเริ่มช้าหรือเริ่มเร็ว แต่ต้องเริ่มแล้ว และมีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต..
© 2021 Marketthink. All rights reserved.