เมื่อ Facebook กำลังรุกธุรกิจ “ขายประกัน”

เมื่อ Facebook กำลังรุกธุรกิจ “ขายประกัน”

18 ธ.ค. 2020
ไม่กี่วันที่ผ่านมา Facebook ได้ประกาศว่าจะเปิดให้ผู้ใช้งานในประเทศอินเดีย
สามารถทำประกันสุขภาพ รวมถึงประกันบำนาญผ่าน WhatsApp แอปแช็ตชื่อดังที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของอยู่
โดยบริษัทฯ ก็ได้ร่วมมือกับบริษัทประกันสุขภาพ SBI General Insurance และบริษัทประกันชีวิตควบการลงทุนอย่าง HDFC Pension ซึ่งทั้งสองเป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศอินเดีย
อาจเรียกได้ว่า การเดินหน้าเปิดตัวการขายประกันนี้
เป็นการต่อยอด จากการเปิดตัวระบบชำระเงินออนไลน์ หรือ “WhatsApp Pay”
ที่มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกับ Google Pay และ Alibaba Paytm
โดยมีธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศอินเดียคอยให้การสนับสนุน
แล้ว Facebook เห็นอะไรในการขายประกัน
ผ่านแอปแช็ต WhatsApp ในประเทศอินเดีย ?
เรื่องแรกก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ใช้งานชาวอินเดีย
สะท้อนให้เห็นจากผู้ใช้งานรายเดือนของ WhatsApp ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด
ปี 2014 จำนวน 70 ล้านบัญชี ต่อเดือน
ปี 2017 จำนวน 200 ล้านบัญชี ต่อเดือน
ปี 2020 จำนวน 400 ล้านบัญชี ต่อเดือน
ในขณะที่ประเทศอินเดียมีประชากรมากถึง 1,380 ล้านคน
ซึ่งก็หมายความว่า WhatsApp ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก
ในขณะที่ ภาพรวมอุตสาหกรรมประกัน ในประเทศอินเดียก็เติบโตสูงเช่นกัน
แต่ Pain Point ยังคงเป็นในเรื่องของการสื่อสารที่รวดเร็ว และความรู้สึกปลอดภัยของผู้เอาประกัน
และถ้าความสำเร็จของการขายประกันในรูปแบบใหม่นี้ ประสบความสำเร็จในประเทศอินเดีย
ในอนาคตอันใกล้ คำว่า “ประกัน” อาจจะใกล้ชิดกับตัวเรามากขึ้นกว่าเดิม
แต่ที่น่าสนใจคือ บริษัทประกันที่ใช้วิธีขายในรูปแบบของตัวแทนในปัจจุบัน
อาจต้องปรับตัวตามเทคโนโลยีให้เร็วขึ้นกว่าเดิม
ในตอนนี้ หากจะเปรียบเทียบสิ่งที่ Facebook มองเห็น
ก็คงเปรียบได้กับสำนวนไทยที่ว่า “น้ำขึ้นให้รีบตัก”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.