“ไทยพาณิชย์” แทคทีม “โรบินฮู้ด” ฟู้ดเดลิเวอรี จับมือ “กรมการค้าภายใน” และ “สมาคมตลาดสดไทย” เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดสด เพิ่มช่องทางการขาย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

“ไทยพาณิชย์” แทคทีม “โรบินฮู้ด” ฟู้ดเดลิเวอรี จับมือ “กรมการค้าภายใน” และ “สมาคมตลาดสดไทย” เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดสด เพิ่มช่องทางการขาย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

19 มี.ค. 2021
“ธนาคารไทยพาณิชย์” มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 ผนึกกำลัง “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย ในเครือธนาคารฯ ร่วมกับ “กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์” และ “สมาคมตลาดสดไทย” เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในตลาดสด ภายใต้โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” นำร่องยก 9 ตลาดสดและร้านอาหารพร้อมทานขึ้นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี มุ่งช่วยเพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดสามารถขายของสดและอาหารพร้อมทานจากตลาดผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (GP) แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้เตรียมโซลูชันทางการเงินที่ครอบคลุม 3 แกนหลัก ได้แก่ “ลดรายจ่าย-เพิ่มยอดขาย-ขยายกิจการ” เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดสดให้สามารถปรับตัวรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ในระยะยาว และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้ประสานผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า Modern Trade และห้างท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศ ลดราคาจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ โดยเริ่มดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (Lot 1-9) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ 3,500 ล้านบาท โดยจุดริเริ่มของความร่วมมือในครั้งนี้มาจากโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน แพลตฟอร์ม Lot 9  กรมการค้าภายในได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากธนาคารไทยพาณิชย์ และแพลตฟอร์มโรบินฮู้ด นับเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ที่ตรงกันขององค์กรภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือและเคียงข้างผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนให้ก้าวข้ามฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน ผ่านโครงการและมาตรการต่าง ๆ ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมตลาดสดไทยจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงการควบคุมดูแลคุณภาพ ความปลอดภัย และราคาสินค้าในตลาดสดเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในมาตรฐานสินค้ามากยิ่งขึ้น”
“นอกจากนี้เราเชื่อว่านวัตกรรมการเงินอันนำสมัยของธนาคารไทยพาณิชย์จะช่วยนำเสนอโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึงการนำร้านค้าในตลาดสดขึ้นโรบินฮู้ด แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์แก่พ่อค้า - แม่ค้า โดยร้านค้าจะไม่ถูกคิดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (GP) แต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนขับ หรือ Rider และตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุค New Normal ที่นิยมสั่งอาหารและสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรีมากยิ่งขึ้น” นายวัฒนศักย์ กล่าวเสริม
นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งมั่นเดินหน้าเคียงข้างและให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยผ่านมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด    ไทยพาณิชย์ ได้ผนึกกำลังกับ “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่อยู่ในเครือธนาคารฯ สนับสนุนโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน แพลตฟอร์ม Lot 9 ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมตลาดสดไทย ในการช่วยเหลือให้ร้านค้าในตลาดสดมีช่องทางการขายที่เพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์มโรบินฮู้ด ขานรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงลดความเสี่ยงในการเดินทางออกนอกบ้าน และสัมผัสเงินสดจากการจับจ่ายสินค้าในตลาดสด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษารวมถึงเตรียมโซลูชันทางการเงินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยในตลาดสดครอบคลุม 3 แกนหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ “ลดรายจ่าย เพิ่มยอดขาย และขยายกิจการ” รองรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งขารับชำระเงิน, บริหารจัดการบัญชี และขาจ่ายทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดสามารถปรับตัวและเดินหน้าทำธุรกิจวิถีใหม่หลังวิกฤตคลี่คลายได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้ง”
นายสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ “โรบินฮู้ด” แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย กล่าวว่า “โรบินฮู้ดพัฒนาขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะร้านเล็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการเพิ่มโอกาสการขาย แก้ปัญหาที่เดิมไม่สามารถค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูง ด้วยการไม่คิดค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (GP) ร้านค้าได้รับเงินเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ทำให้มีกระแสเงินหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจและช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และเมื่อสถานการณ์โควิดกลับมาเข้มข้นอีกครั้งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตลาดสดเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก เราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แพลตฟอร์มของเรามีประโยชน์กับร้านค้าที่ได้รับความเดือดร้อน และได้ร่วมเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการช่วยเหลือและสนับสนุนร้านค้าในตลาดสดผ่านโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ในการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดสามารถขายของสดและอาหารพร้อมทานผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด ทั้งนี้ ในเบื้องต้นเราได้ทดลองนำร่องนำ 9 ตลาดสดขึ้นสู่ออนไลน์ ได้แก่ เสนีย์ฟู้ดมาร์เก็ต ตลาดถนอมมิตร ตลาดมีนบุรี ตลาดบางใหญ่ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดอินเตอร์มาร์ท ตลาดนครหลวง ตลาดอ่อนนุช และตลาดรัตนพร ก่อนจะขยายสู่ตลาดอื่นต่อไปในอนาคต”  
นางจันท์นิภา สถิรปัญญา เลขาธิการ สมาคมตลาดสดไทย กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กลับมาทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการและร้านค้ารายย่อยในตลาดสดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหลังจากพบว่าตลาดสดเป็นสถานที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 และต้องถูกปิดตัวลงชั่วคราวจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากภาครัฐ ก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการได้ปกติเมื่อไม่นานมานี้ โดยช่วงที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวนั้นส่งผลให้ผู้คนไม่กล้าที่จะออกมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดเหมือนเช่นเคย ทำให้ร้านค้ามีรายได้ที่ลดลง ขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งต้องประคองการจ้างงานของลูกจ้างไปพร้อมกัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารจากที่อื่นหลายรายไม่สามารถหาซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารจากตลาดสดได้ ทำให้ราคาต้นทุนอาหารสูงขึ้นส่งผลให้ราคาอาหารปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคและประชาชน การที่ทางสมาคมตลาดสดไทยได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ และโรบินฮู้ด ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสและช่องทางการขายให้กับร้านค้าในตลาดสดสู่ออนไลน์ได้ โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์ม (GP) ทำให้ร้านค้าสามารถรับเงินในจำนวนเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบไม่หักค่า GP อีกทั้งร้านค้ายังได้รับเงินเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ถือเป็นการช่วยเหลือให้ร้านค้าในตลาดสดสามารถดำเนินธุรกิจฝ่าวิกฤตครั้งนี้ต่อไปได้ นอกจากนี้การที่ธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการทำธุรกิจ และเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าภายในตลาดสามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้ และพร้อมรับวิถีใหม่ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น”
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.