7-Eleven เตรียมตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ตามสาขาราว 100 แห่งในปีนี้ มุ่งสู่ “7 Go Green”

7-Eleven เตรียมตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ตามสาขาราว 100 แห่งในปีนี้ มุ่งสู่ “7 Go Green”

30 มี.ค. 2021
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือสิทธิ์แฟรนไชส์ 7-Eleven ในประเทศไทย
มีแผนผลักดันการติดตั้งโครงการ “สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า” ข้างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
ให้ได้ถึง 100 สาขา ภายในปีนี้ ตามแนวทางนโยบาย 7 Go Green
เพื่อรองรับเทนด์สิ่งแวดล้อมและรถยนต์ไฟฟ้า ที่กำลังเป็นที่ต้องการของคนในประเทศ
ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ วางแนวทางดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบาย 7 Go Green ในปี 64
ไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย Green Building, Green Store, Green Logistic และ Green Living
เพื่อลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีนี้รวม 128,426 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tC02e) หรือเปรียบเทียบการปลูกต้นไม้ยืนต้นจำนวน 347,648 ต้น
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังอยู่ระหว่างศึกษาพัฒนารถขนส่งไฟฟ้า ร่วมกับพันธมิตร
เพื่อนำมาใช้ขนส่งสินค้าให้กับร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven
เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการขนส่ง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งปัจจุบัน มีรถขนส่งรวมทั้งสิ้น 7,000 คัน และมีการขนส่ง 2 เที่ยวต่อวัน
ที่น่าสนใจคือ ปัจจุบัน 7-Eleven ในประเทศไทยมีอยู่มากกว่า 12,400 สาขา
หาก ซีพี ออลล์ สามารถขยายสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ไปได้เพียง 10-20% ของจำนวนสาขาทั้งหมด โดยเฉพาะสาขาที่มีพื้นที่จอดรถให้แก่ลูกค้า
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทย ก็อาจจะเติบโตไปได้อีกไม่น้อย
เพราะปัจจัยหลักที่จูงใจให้คนหันมาซื้อและใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า
นอกจากเรื่องของราคาและตัวรถยนต์ ที่ค่ายรถต่าง ๆ นำเข้ามาเปิดตัวในไทยแล้ว
เรื่องของจำนวนสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ที่แพร่หลายภายในประเทศ ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญ ที่ขาดไม่ได้เช่นกัน..
นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท สยามแม็คโคร และ โลตัส
ซึ่งไม่แน่ในอนาคต อาจเกิดการผลักดันให้ติดตั้ง สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ตามสาขาของ “แม็คโคร” และ “โลตัส” ก็เป็นได้
© 2023 Marketthink. All rights reserved.