ส่องแนวคิด Beyond Collaboration ให้ลึกไปอีกขั้น ผ่านมุมมอง WORKKIT bangkok

ส่องแนวคิด Beyond Collaboration ให้ลึกไปอีกขั้น ผ่านมุมมอง WORKKIT bangkok

6 พ.ค. 2021
เมื่อต้องขับเคลื่อนธุรกิจไปอย่างรวดเร็วในยุคที่หลายองค์กรถึงเวลาต้อง Transformation ให้ทันกับกระแสออนไลน์
เพื่อประสิทธิภาพและความอยู่รอด ทางเลือกที่ต้องใช้ศักยภาพ และความสามารถของคนทำงานเฉพาะด้าน ย่อมตอบโจทย์ในหลายๆ มิติ
แนวคิดของการ Share Resources ในรูปแบบของ Collaboration จึงเป็นคำตอบในบริบทของยุคนี้
ทีมงานได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดกับ คุณ อดามพ์ ศิริระกา Creative Director/ Founder บริษัท เวิร์กคิท กรุงเทพ
จำกัด ครีเอทีฟ เอเจนซี่ ในประเด็นนี้
“แก่นแท้ของ Collaboration ไม่ใช่แค่สร้างความ Impact ในแง่มุมสื่อสาร
แต่มากไปกว่านั้นคือ การสร้างโอกาสจากความถนัดของแต่ละพาร์ทเนอร์ ทั้งในแง่มุมของกระบวนการ
การใช้องค์ความรู้เฉพาะ มาทำให้ win win กันทุกฝ่าย”
“หากคุณต้องเริ่มทำอย่างอื่น ในเรื่องที่ไม่ถนัด เพื่อแก้ปัญหา คุณก็ต้องใช้เวลา
มาสร้าง know how ใหม่ ลงทุนใหม่ตั้งแต่ต้น และก็ไม่การันตีว่าจะดี หรือสำเร็จ”
ในมิติขององค์กร นี่อาจเป็นวิธีการสร้าง Learning Shortcut ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสิ้นเปลืองต้นทุนของทั้งบุคลากร
และกระบวนการทำงานโดยเฉพาะ “เวลา” น้อยที่สุด
และนั่นอาจเป็นเหตุผล ที่ start up ขนาดเล็กและกลางหลายๆแห่ง เลือกเดินทางนี้ เพื่อลดข้อจำกัดการลงทุนมหาศาล
และต่อสู้กับระบบทุนนิยม
ถ้ามองเป็นแค่ Idea คุณอาจจะได้แค่ แนวทางการทำงานในเชิงกระแส
หากไม่มีการต่อยอดก็จบเป็นครั้งคราว แต่หากมองให้เป็น Platform แล้ว Collaboration ก็คือ
การสานประโยชน์จากความเชี่ยวชาญร่วมกัน (Co Crafting) ที่สร้าง Outcome ได้มากกับทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าจะ วิธีคิด วิธีทำงานในมุมต่างจาก specialist จริงๆ, การ upskill&reskill คนในองค์กร
รวมไปถึง การต่อยอดอนาคตธุรกิจได้
สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากความถนัด เชี่ยวชาญของ พาร์ทเนอร์ แล้วความไว้เนื้อ เชื่อใจและการรับฟังซึ่งกันและกัน
นับเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเอื้อให้เกิดระบบนิเวศน์ ในการทำงาน ที่ดี โดยองค์กรก็ต้องเอื้อให้เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น
และพร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานได้ ทันที
“ที่สุดแล้ว ต้องเติมเต็มส่วนด้อยของกันและกัน และควรเลือก พาร์ทเนอร์จาก หลายๆ องค์ประกอบทั้ง
ผลงาน ชั่วโมงบิน หลักการคือตัวคนทำงาน ไม่ใช่ตัว องค์กร เพราะจะพัฒนาเทคนิคเชิงรายละเอียดได้จริง
รวมถึงต้องมีเคมีที่เข้า ขากัน คุยภาษาเดียวกัน และมีเป้าหมายร่วมกันก็สำคัญ”
คุณ อดามพ์ ได้ยกตัวอย่างว่า สิ่งสะท้อนประสิทธิภาพของแนวคิด Collaboration ในเชิงธุรกิจก็คือ การบริหารจัดการ WORKKIT
ที่สามารถ Upskill พนักงานรุ่นใหม่ๆได้ตลอดเวลา นั่นหมายถึง การพัฒนาคุณภาพบุคลากร ให้เป็นมืออาชีพได้เร็วขึ้น
และลดภาระงานที่เกินความจำเป็น ได้หลายขั้นตอน
“การระบาดของโควิด ในระลอกต่างๆ ที่ผ่านมา เราแทบจะไม่effect ในเรื่องตัวงานและคุณภาพงาน
เราไม่ต้องลดเงินเดือน หรือลดคน ในขณะที่เรากลับแนะนำลูกค้าทำแคมเปญ Collaboration
เพื่อสนับสนุน คนในอุตสาหกรรมนี้ ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน”
ทีมงานคาดหวังว่า บทสัมภาษณ์นี้จะให้มุมมอง หรือแนวคิดที่สามารถนำไปปรับใช้
ในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่าน บนความไม่แน่นอนนี้ เพื่อหวังให้เกิดประโยชน์ หรือสร้าง โอกาสให้กับองค์กรธุรกิจภาคต่างๆ ให้
“สู้ไปด้วยกัน แล้วเราจะรอดไปด้วยกัน”
Freelance Content Writer/ Interviewers
นุกูล เกียรติประภาศ
บทสัมภาษณ์: คุณอดามพ์ ศิริระกา Creative Director/Founder
บริษัทเวิร์กคิท กรุงเทพ จำกัด
www.workkitbkk.com
Facebook.com/workkitbangkok
© 2021 Marketthink. All rights reserved.