จีน อนุมัติให้สามารถฉีดวัคซีน Sinovac กับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลก

จีน อนุมัติให้สามารถฉีดวัคซีน Sinovac กับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลก

5 มิ.ย. 2021
Yin Weidong ประธานและ CEO ของ Sinovac Biotech ได้ประกาศว่า รัฐบาลจีน ได้อนุมัติรับรอง ให้สามารถฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ Sinovac สำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉิน กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ถึง 17 ปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ทั้งนี้ การกระจายวัคซีนโควิดในจีน ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 3 มิ.ย.
กว่า 723.5 ล้านโดสนั้น รับรองให้ฉีดกับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปเท่านั้น
อย่างไรก็ดี Yin Weidong กล่าวว่า นโยบายจัดสรรวัคซีนให้กับเด็ก ยังขึ้นอยู่กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีน ว่าจะกำหนดกลยุทธ์การฉีดวัคซีนอย่างไร
เนื่องจาก กลุ่มคนที่มีอายุน้อย อาจมีความจำเป็นในการฉีดวัคซีนน้อยกว่า กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง หลังการติดเชื้อมากกว่า
โดยผลเบื้องต้นจากการทดลองทางคลินิก Phase I และ Phase II
แสดงให้เห็นว่า วัคซีน Sinovac สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในผู้เข้าร่วมการทดลอง ที่มีอายุ 3 ถึง 17 ปี ได้
และพบว่า อาการไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่ จะไม่รุนแรง
© 2021 Marketthink. All rights reserved.