Bangkok Matching เผยสถิติ เกณฑ์การเลือกคู่ของคนโสด ปี 2564

Bangkok Matching เผยสถิติ เกณฑ์การเลือกคู่ของคนโสด ปี 2564

10 มิ.ย. 2021
บริษัทจัดหาคู่พรีเมียมเพื่อการแต่งงาน Bangkok Matching ได้ทำสรุปคุณสมบัติขั้นต้นหลัก ๆ ที่ชายหญิงโสดในไทย ใช้ในการเลือกคู่ของตน ประจำปี 2564
โดยอาชีพยอดนิยม สำหรับกลุ่มคนโสดหาคู่วัยทำงาน
ที่แจ้งกับบริษัท Bangkok Matching ว่าอยากได้เป็นคู่
ยังคงเป็น เจ้าของธุรกิจ (อันดับ 1) และแพทย์สาขาต่าง ๆ (อันดับ 2)
ที่อาชีพเจ้าของธุรกิจยังนำโด่ง เนื่องจากเป็นอาชีพที่หากประสบความสำเร็จแล้ว ฐานะจะดี ถึงดีมาก
นอกจากนั้น คนโสดหาคู่ส่วนใหญ่เชื่อว่า เจ้าของธุรกิจ จะมีเวลามากกว่าคนทำงานออฟฟิศ สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปไหน เวลาไหน วันไหนก็ได้
(ซึ่งเป็นความเชื่อที่อาจผิด เพราะเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ มักจะชอบทำงาน และอาชีพนี้มักทำงานแทบจะตลอดเวลา หากจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดหรือเติบโต)
อาชีพแพทย์ ได้รับความนิยมอันดับ 2 จากคนโสดหาคู่ เนื่องจากรายได้สูง และมากับฐานะหน้าตาทางสังคม
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้กับตนเองและครอบครัว กรณีหากมีใครในครอบครัวเจ็บป่วย
สำหรับเรื่องคุณสมบัติ ที่ฝ่ายชายและหญิง ให้ความสำคัญและต้องการจากอีกฝ่าย
-รายได้
100% ของฝ่ายหญิง ให้ความสำคัญด้านรายได้ ของฝ่ายชาย
50% ของฝ่ายชาย ให้ความสำคัญด้านรายได้ ของฝ่ายหญิง
-หน้าตา
40% ของฝ่ายหญิง ให้ความสำคัญด้านหน้าตา ของฝ่ายชาย เป็นอันดับแรก
100% ของฝ่ายชาย ให้ความสำคัญด้านหน้าตา ของฝ่ายหญิง เป็นอันดับแรก
-ส่วนสูง
95% ของฝ่ายหญิง ให้ความสำคัญด้านส่วนสูง ของฝ่ายชาย
60% ของฝ่ายชาย ให้ความสำคัญด้านส่วนสูง ของฝ่ายหญิง
ส่วนสูงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และสำคัญมากสำหรับฝ่ายหญิง
ผู้หญิงชอบผู้ชายสูง จะได้เดินด้วยกันแล้วเสริมสง่าราศี เข้าสังคมได้
ส่วนผู้ชายให้ความสำคัญด้านส่วนสูงน้อยกว่า
หากผู้หญิงหน้าตาดี ผู้ชายมักยินดียืดหยุ่นกับส่วนสูงของฝ่ายหญิงได้
ต่างกับฝ่ายหญิง หน้าตาของฝ่ายชาย ไม่สามารถชดเชยส่วนสูงที่ขาดหายไปได้
ทั้งนี้ต้องตระหนักว่า สเปกการหาคู่ของแต่ละคน ย่อมไม่มีผิด ไม่มีถูก
เพราะเป็นไปตามค่านิยมในสังคมไทย และค่านิยมส่วนตัว
ซึ่งทุกคน ย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตนเอง
© 2021 Marketthink. All rights reserved.