นักการตลาดไทยยก “Customer Journey” ที่เชื่อมต่อบนทุกช่องทาง เป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ในการทำการตลาด

นักการตลาดไทยยก “Customer Journey” ที่เชื่อมต่อบนทุกช่องทาง เป็นสิ่งสำคัญอันดับ 1 ในการทำการตลาด

17 ส.ค. 2021
Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) เผยผลสำรวจจากรายงาน State of Marketing Report ฉบับที่ 7 ซึ่งรวบรวมผลสำรวจจากนักการตลาดชั้นนำกว่าพันรายทั่วโลก เกี่ยวกับทัศนคติและมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการตลาดในปัจจุบัน
ซึ่งเผยให้เห็นถึงเทรนด์การตลาดต่าง ๆ ในยุค Market-from-Anywhere ตั้งแต่การลงทุนที่สำคัญในด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี และช่องทางที่ขาดไม่ได้ต่าง ๆ เพื่อคงประสิทธิภาพในการทำการตลาด
โดยจากการสำรวจพบว่า นักการตลาดไทย ยังคงมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอนาคตขององค์กรของตนเอง แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะยังคงสร้างความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ในช่วงที่ผ่านมา
รายงาน State of Marketing Report ในส่วนข้อมูลของประเทศไทย เผยให้เห็นว่า
นักการตลาดไทยกว่า 75% คาดการณ์ถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในอีก 12 ถึง 18 เดือนข้างหน้า
ในขณะที่ 84% ของนักการตลาดไทย รู้สึกว่าผลงานการตลาดที่พวกเขาสร้างขึ้น ดูจะมีคุณค่าและเป็นผลมากกว่าปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นักการตลาดยังคงเผชิญความท้าทาย โดย 71% ของนักการตลาดไทย เห็นพ้องกันว่า การตอบสนองให้ตรงต่อความคาดหวังของผู้บริโภคนั้นยากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
นักการตลาดไทย จึงกำลังเดินหน้ายกระดับด้านการจัดการความสำคัญ ความท้าทาย และกลยุทธ์ทางการตลาด ให้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรองรับลูกค้าเชิงดิจิทัลมากขึ้น
และเพื่อปรับตัวให้ตอบรับกับความท้าทายดังกล่าว นักการตลาดไทย จึงใช้ Digital Transformation เป็นเครื่องมือ โดยกว่า 41% กล่าวว่า COVID-19 ทำให้พวกเขาต้องปรับกลยุทธ์ Digital Engagement
และอีก 28% กล่าวว่า พวกเขามีการใช้งานช่องทางการตลาดที่ผสมผสานมากยิ่งขึ้น
รายงาน State of Marketing ยังเผยอีกว่า นักการตลาดไทยยก “Customer Journey” ที่เชื่อมต่อบนทุกช่องทางและอุปกรณ์ เป็นความสำคัญอันดับ 1
ในขณะที่การเชื่อมต่อกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ จัดเป็นความท้าทายอันดับ 1 ในการทำการตลาด
สำหรับเทรนด์การตลาดต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในรายงาน State of Marketing ฉบับล่าสุดนี้
ได้ผ่านการรวบรวมผลสำรวจจากนักการตลาดชั้นนำกว่า 8,200 ท่าน ตั้งแต่ระดับ CMO ไปจนถึงระดับผู้จัดการด้านการตลาด ใน 37 ประเทศทั่วโลก
โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจากประเทศไทย 300 ท่าน ที่ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ดังต่อไปนี้
-เมื่อผู้บริโภคเดินหน้าไปทางดิจิทัล การตลาดก็ต้องวิ่งตามให้ทัน
นักการตลาดไทย ต้องเร่งมือกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสำหรับประเทศไทย Social Media ได้กลายเป็นช่องทางการตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด
-การร่วมมือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการตลาดยุค Market-from-Anywhere ที่ดีที่สุด
เมื่อไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศทุกวันเหมือนแต่ก่อน การทำงานเป็นทีมจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ยังคงต้องพร้อมรองรับความต้องการของผู้บริโภคไปด้วย
ในประเทศไทยนักการตลาดเพียง 8% ใช้นโยบายทำงานนอกสถานที่แบบเต็มเวลา
ในขณะที่ 61% ใช้นโยบายการทำงานแบบผสม หรือ Hybrid เพื่อคงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
-การตลาดต้องอาศัยข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูลที่มากขึ้น ทำให้การจัดการข้อมูลมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
โดยนักการตลาดไทยคาดว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 - 2565 จำนวนของแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้จะเพิ่มขึ้นอีก 20%
-ตัวชี้วัดและ KPI จะยังคงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เนื่องจากงานด้านการตลาดนั้นมีกลยุทธ์และมีคุณค่ามากขึ้นสำหรับธุรกิจต่าง ๆ นักการตลาดจึงต้องมีการประเมินตัววัดความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ
โดยจากผลสำรวจพบว่า 71% ของ CMO ในประเทศไทย ได้ปรับ KPI ให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ CEO ตั้งไว้สำหรับองค์กร
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.