เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะเป็นครั้งแรก

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จับมือ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะเป็นครั้งแรก

10 ก.ย. 2021
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPIT” ผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศไทย ภายใต้เครือบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เผยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่ใช้โซลูชันระบบอัจฉริยะที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์การดำเนินงานตามแนวทางความยั่งยืน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เต็มรูปแบบ เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า
ในฐานะผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี FPIT ได้พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการทำงานด้วยระบบดิจิทัล นอกจากนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบ AI และ IoT ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรม จึงได้วางแผนลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพัฒนาบริการโซลูชันให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
FPIT จึงได้ร่วมมือกับ เทนเซ็นต์ คลาวด์ กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริการด้านเนื้อหา เอนเตอร์เทนเมนต์ และโซลูชันด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะฯนี้ โดยได้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud) ของเทนเซ็นต์ในการสนับสนุนการทำงานระบบ AI ของแพลตฟอร์มฯ ที่ผสานเทคโนโลยีทันสมัยหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ Computer Vision, Geofencing, Drone Inspection และ Machine Learning เพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านความยั่ งยืนตามมาตรฐานสากลด้วยเช่นกัน โดยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะฯนี้สามารถตรวจวัดปริมาณการปล่อยก๊าซต่างๆ การใช้งานพลังงาน และดัชนี้ชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตลอดจนเป็นมิตรต่อทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบัน บริษัทฯได้เริ่มต้นติดตั้งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในโครงการโลจิสติกส์ พาร์ค ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ FPIT เสร็จสิ้นแล้วกว่า 80% โดยในอนาคต บริษัทฯตั้งเป้าที่จะนำแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้มาใช้ในทุกโครงการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve
นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การผสานความร่วมมือกับเทนเซ็นต์ คลาวด์ เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในครั้งนี้ ทำให้ FPIT สามารถยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโครงการโลจิสติกส์ พาร์ค ตามแนวคิด Smart & Sustainable Logistics Park ที่ใช้เทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย โดย FPIT มีความมุ่งหวังที่จะส่งมอบโซลูชั่นระบบอัจฉริยะในการบริหารพื้นที่ตามมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ ตลอดจนช่วยส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีควบคุมและตรวจวัดมลพิษที่ มีประสิทธิภาพ”
มร. ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ FPIT ในการพัฒนาแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์นับเป็นก้าวสำคัญอี กก้าวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ และถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้วยศักยภาพในการให้บริการโซลูชันคลาวด์คุณภาพสูงที่มีความเสถียร ปลอดภัย และรองรับการใช้งานด้านดิจิทัลทุกรูปแบบ รวมถึงการมีทีมสนับสนุนในประเทศไทย และศูนย์จัดเก็บข้อมูล (Data Center) ที่ตั้งอยู่ในประเทศ เราจึงมั่นใจว่าจะสนับสนุนให้ FPIT เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างครอ บคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ พาร์คชั้นเลิศและการให้บริการมาตรฐานระดับโลก”
© 2022 Marketthink. All rights reserved.